Uusimaa ja Helsinki pohtivat kuntapolitiikkaa

Osallistuimme mukavalla joukolla lauantaina 15.10.2011 KD:n Uudenmaan ja Helsingin piirien järjestämään Kunta 2012 – seminaariin Helsingissä. Paikalla oli Helsingin ja Uudenmaan piiriaktiiveja ja ensi syksyn kunnallisvaaliehdokkuudesta kiinnostuneita henkilöitä.

Meidän elämämme vaikuttaa talous varsin vahvasti. Kunnallisen vaikuttamisen avainkysymyksiä ovat siksi myös taloudelliset asiat. 

Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2010 lopussa valtionvelkamme oli 75 mrd. euroa. Se on n. 42 % BKT:sta, joka alittaa edelleen EMU- sääntöjen salliman 60 prosentin rajan.

Nykyisen arvion mukaan joudumme ottamaan vuosittain 6-7 mrd. euroa velkaa ja vuonna 2015 velkamme olisi 107 mrd. Tämän arvion mukaan vuonna 2015 velkamme olisi 47 % BKT:sta.

Miten tämä vaikuttaa kuntien talouteen?

Asiantuntijat ovat todenneet, että koska investointien oletetaan pysyvän korkealla tasolla, oletettu velkaantuminen jatkuu nopeana. Näin tapahtuu, jos emme tee veroprosenttien korotuksia tai hidasta menojen kasvua. On todettu, että entistä tärkeämpään rooliin nousevat tuottavuutta parantavat uudistukset ja palkkamenojen hallinta.

Kaikkia tarvitaan

Mielestäni kunnissakaan emme voi selvitä ilman kolmatta sektoria. Kestävyysvajeemme ei kestä kasvavia sosiaalimenoja. Kävin eräänä iltana kutsuttuna paikallisessa seurakunnassa Helsingissä. Kuulimme ihailtavasta vapaaehtoistyöstä, jota tässä kyseisessä seurakunnassa on tehty. Juuri tällaista toimintaa tarvitsemme jatkossa entistä enemmän.

KD:n Uudenmaan ja Helsingin piirit ovat tehneet hedelmällistä yhteistyötä ja toivonkin jatkossa saavani nähdä samantyyppisiä tapahtumia. Tällainen yhteistyö on erittäin kannatettavaa ja hyvä lähtökohta tulevaan kunnallisvaalikampanjaan!

Share
This entry was posted in Helsinki, Uusimaa, ajankohtaiset uutiset, kuntatalous, yhteistyö. Bookmark the permalink.

Comments are closed.