Rauhan avaimia

Kansalaiset ovat kyselleet Suomen roolista Unescon Palestiinan jäsenyyttä koskeneessa äänestyksessä.

Siinä Unesco hyväksyi Palestiinan uudeksi jäsenekseen. Keskustelun ja äänestyksen yhteydessä kävi selväksi, että EU-maista mm. Ruotsi ja Saksa vastustivat Palestiinan jäsenyyttä tässä vaiheessa. Mm. Tanska pidättäytyi. Esimerkiksi Ruotsin pääministeri Reinfeldt totesi, että tässä tilanteessa tarvittaisiin ensin rauhansopimus. Tämä oli Ruotsin hallituksen yhteinen päätös.

Jään ihmettelemään, millä perusteilla ja millä menettelyllä Suomi päätyi äänestämään tässä asiassa Palestiinan jäsenyyden puolesta, kun toisenlaiseen ratkaisuun olisi ollut hyvät perustelut.

Rauha alkaa koulusta

Pysyvän rauhantilan saavuttamisen kannalta kulttuurityöllä sekä lasten ja nuorten kasvatuksella on keskeinen rooli.

Vielä viimeaikaisetkin arviot palestiinalaisalueilla käytettävistä oppikirjamateriaaleista kertovat, että Israeliin ja juutalaisiin ei suhtauduta edes neutraalisti. Käytännössä on käynyt ilmi, että tämän osapuolen on vaikea myöntää edes kansainvälisen yhteisön tekemiä päätöksiä Israelista suvereenina valtiona. (Ks. allaolevat linkit aiheeseen.)

On aiheellista kysyä sitä, mitä Suomi aikoo tehdä esim. Unescossa, jotta nämä epäkohdat pikaisesti korjataan.

Maltillisuutta keskusteluun

Julkisuudessa käydyssä keskustelussa jotkut puheenvuorot ovat olleet hyvin kriittisiä tai ainakin pessimistisiä. On epäilty, että vuonna 1948 perustettu Israelin valtio saattaisi kehittyä kohti apartheid-järjestelmää.

Tosiasiat kuitenkin kertovat, että 20 prosenttia Israelin kansalaisista on arabeja. Heillä on samat mahdollisuudet edetä esimerkiksi suurlähettiläiksi — kuten itse tiedämme kokemuksesta — tai tuomareiksi (joista eräs antoi tuomion entistä presidenttiä vastaan käydyssä oikeudenkäynnissä); ja muihin tehtäviin yhdenvertaisina. (Kts. linkki alla.)

Tällä hetkellä moni pieni juutalaisyhteisö alueen maissa tuntee turvattomuutta. Koko alueen rauhantilan saavuttamisen suurin uhka on useamman lähinaapurin Israelin valtioon kohdistama henkinen, ja potentiaalisesti vakavampikin, uhka.

Nyt on syytä edellyttää ja toivoa, että Suomi YK:ssa ja kansainvälisissä yhteyksissä tekee parhaansa oikean kokonaiskuvan valottamiseksi. Vain silloin rauhanneuvottelut alueella voidaan käydä tasavertaisen avoimuuden pohjalta, suosimatta mitään osapuolta.

Palaamme eduskunnan kyselytunnin 3.11.2011 sisältöön ensi viikolla.Alla vielä linkkejä edellä olevaan.

"Palestiinan valtion profiilin nostaminen kohti itsenäistä valtiota riitaisella tavalla voi kärjistää Lähi-idän konfliktia ja estää rauhan löytymiseksi tarvittavia kompromisseja", kirjoittaa sisäministeri Päivi Räsänen.
Lue Päivi Räsäsen koko kolumni aiheesta kd.fi –sivustolta…


"Vi ser gärna en palestinsk stat i en tvåstatslösning men det måste bygga på ett fredsavtal där båda parter har blivit bättre på att se varandras utgångspunkter",
sanoo Ruotsin pääministeri Reinfeldt (M).
Lue Ruotsin pääministeri Fredrik Reinfeldtin koko haastattelu (DN.se)… 
 

NGO-järjestön IMPACT-SE:n (Institute for Monitoring Peace and Cultural Tolerance in School Education) tuoreessa raportissa todetaan, ettei PA:n käyttämät oppimateriaalit täytä UNESCO:n kriteerejä:

Lue Israel Update -sivustolta päivän 1.11. kohta 2 koskien PA:n opetusmateriaalia...
Katso alkuperäinen uutislähde koskien PA:n opetusmateriaaleista tehtyä raporttia (JPost)…
Katso vastaava tutkimus juutalaisista oppikirjoista IMPACT-SE -järjestön sivuilta…
 


Katso englanninkielinen video "Is Israel an Apartheid State?"…
luennoitsijana Dennis Prager, Prager University

TIIVISTELMÄ VIDEOSTA "Is Israel Apartheid State?" (Onko Israel Apartheid-valtio?)

Mikä on apartheid-valtio?

 • Ei-valkoisen populaation segregaatio:
  • Etelä-Afrikassa vuosina 1948–94 apartheid-hallinto
  • Tummaihoiset luokiteltiin toisen luokan kansalaisiksi
  • He eivät voineet osallistua normaaleihin yhteiskunnan toimintoihin.
  • He eivät esimerkiksi voineet äänestää, asettua ehdolle
  • He eivät saaneet mennä naimisiin valkoihoisen kanssa, eivät edes saaneet käyttää samoja julkisia vessoja valkoihoisten kanssa. 

Mitä tekemistä tällä käsitteellä on alla olevan kanssa?

1. Israelissa asuu 1,5 miljoonaa arabia (n. 20% populaatiosta)

 • Jokaisella heistä on täysin samat kansalaisoikeudet muiden israelilaisten kanssa
 • He voivat äänestää, olla jäsenenä parlamentissa, omistaa yrityksiä ja tehdä mitä tahansa töitä, he voivat olla tuomareita... Esimerkiksi Israelin entisen presidentin raiskauksesta vankeuteen tuominnut tuomari oli arabi. Muita esimerkkejä siitä, että arabitaustalla ei Israelissa ole merkitystä uran kannalta on esimerkikiksi suurlähettiläät, huippu-urheilijat, Miss Israel jne..
 • Kaikki kyltit maassa ovat myös arabiaksi
 • Arabit ovat Israelissa vapaampia kuin missä tahansa arabimaassa
 • Israel on moniarvoinen ja vapaa demokratia

2. Entä arabit miehitetyillä alueilla?

 • He ovat palestiinalaisten oman hallinnon alaisuudessa (PA tai Hamas)
 • Koska he eivät ole Israelin kansalaisia luonnollisesti he joutuvat tarkastuksiin, kun pyrkivät Israeliin.
  • Israelin täytyy huolehtia oman maan kansalaisten turvallisuudesta

3. Entä aita Israelin rajoilla? Onko se osoitus apartheidista?

 • Israel aloitti aidan rakentamisen ehkäistäkseen terroristi-iskuja, jotka tappoivat sen kansalaisia.
  • Aidan pystyttäminen aloitettiin vuonna 2002, jolloin Israeliin kohdistui toistuvia itsemurha-iskuja.
  • Vuonna 2002 itsemurhaiskuihin kuoli 220 israelilaista. Tämä luku kääntyi laskuun välittömästi, kun aita nousi: v. 2003: 142 kuollutta, v. 2005: 23 kuollutta...
  • Vuonna 2008 yksi israelilainen kuoli itsemurhaiskussa.
  • Aita koostuu pääosin elektronisesta valvonnasta.

4. Apartheid-argumenttia käytetään kääntämään niiden ajatuksia, jotka eivät ole perillä asioiden todellisesta luonteesta Lähi-idässä.

5. Tutkimusten mukaan huomattavan moni Israelin arabeista asuisi mieluimmin juuri Israelissa.


Share
This entry was posted in Israel, Lähi-Idän rauhanprosessi, Lähi-Itä, PA, Unesco, ajankohtaiset uutiset, eduskuntatyö, rauhankasvatus and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.