Vammaisten työnteon mahdollisuuksia tulee kehittää

Jätin yhdessä Kristillisdemokraattien kansanedustajien Leena Rauhalan, Peter Östmanin, Sauli Ahvenjärven ja Sari Palmin kanssa 6.10.2011 kirjallisen kysymyksen liittyen vammaisten työnteon kehittämiseen. Kysymyksessä toimme esille, että työhön kykenevistä vammaisista aivan liian suuri osuus on työelämän ulkopuolella.

Tutkimusten mukaan 75 prosenttia vammaisista henkilöistä pitää työllistymistä hyvin tärkeänä oman hyvinvointinsa kannalta.

Hallitusohjelmassa olemme selvästi sopineet, että vammaisten mahdollisuuksia työntekoon kehitetään. Asiasta on tullut palautetta. Halusimme eduskuntaryhmämme kanssa edistää tällä kirjallisella kysymyksellä sitä, että vammaisten työllistymistä todella kehitetään.

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson antoi 27.10.2011 vastauksensa. Siinä Guzenina-Richardson lupaa, että "hallitus käynnistää poikkihallinnollisen syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän toimenpide-ohjelman, jossa heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämäosallisuuden tukemisella on keskeinen asema. Hallitus jatkaa myös Suomen vammaispoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Sen yhtenä pääkohteena on vammaisten henkilöiden työllistymisen edistäminen."

Kirjallinen kysymys ja peruspalveluministeri Guzenina-Richardsonin vastaus löytyvät Valtiopäivätoimet -sivulta kohdasta KIRJALLINEN KYSYMYS 148/2011 vp / Vammaisten työnteko (27.10.2011).

Share
This entry was posted in Kristillisdemokraatit, eduskuntatyö, hallitusohjelma, kirjalliset kysymykseni, lainsäädäntötyö, työllisyys, työttömyys, vammaispolitiikka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.