Uusia haasteita kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajana

Jouko Jääskeläinen nimitettiin valtioneuvoston asettaman kehityspoliittisen toimikunnan puheenjohtajaksi.

Lue lisää: http://kd.fi/KD/weblehti/fi/index.php?we_objectID=7466

Kehityspoliittinen toimikunta on parlamentaarisesti ja yhteiskunnallisesti edustava kehityspolitiikan neuvoa antava elin. Sen pääasiallinen tehtävä on seurata ja arvioida kehitysyhteistyön laatua ja tuloksellisuutta. Nimityksen yhteydessä toimikunnalle annetut tavoitteet sisältävät mm. YK:n vuosituhatjulistuksen tavoitteiden ja muiden Suomen antamien kansainvälisten sitoumusten seuranta sekä hallitusohjelmassa linjatun kehityspoliittisen osion toteutumisen seuranta. Toimikunnan tehtäviin kuuluu myös kehitysyhteistyömäärärahojen tason valvonta ja kehityskysymyksiä koskevan keskustelun edistäminen Suomessa.

— Suhtaudun toimikunnan puheenjohtajuuteen vakavuudella ja pyrin omalta osaltani edistämään sitä, että kehitysyhteistyö nähtäisiin Suomessa entistä tärkeämpänä. Näen, että tämän toimikunnan puheenjohtajuus sopii puolueellemme erinomaisesti, sillä olemmehan johdonmukaisesti pitäneet kehitysyhteistyöhön liittyviä asioita esillä niin hyvinä kuin huonoinakin taloudellisina aikoina.

Share
This entry was posted in kehityspoliittinen toimikunta, kehitysyhteistyö. Bookmark the permalink.

Comments are closed.