Kuntien tehtäviä täsmennettävä

Selvittelyvaiheeseen saatettu kuntauudistus kertoo siitä, että kuntien tehtäviä ei ole täsmällisesti hahmotettu. Erityisen ongelmallista on kallis erikoissairaanhoito, jonka asema suhteessa perusterveydenhoitoon, kuntiin ja valtioon tulisi täsmentää ennen merkittäviä kuntamuutoksia.

Paikallisen demokratian eli kuntalaisten omaan lähiöön kohdistuvan toimeliaisuuden edistäminen olisi välttämätöntä jo nykyisissä olosuhteissa. Yhteisöllisyys ja omasta lähiympäristöstä huolehtiminen on jätetty aika lailla sattumanvaraisen harrastelun kohteeksi. Ilman tätä asenne- ja rakennemuutosta jokainen kuntaliitos vain etäännyttää ihmisiä päätöksenteosta ja vaikuttamisesta.

Uudellamaalla väestön vanheneminen ja työssä käyvän väestön väheneminen on näillä näkymin hyvin hallittavissa. Ongelmia on kuitenkin melkein kaikkialla muualla maassa. Tähän on perussyynä viime vuosikymmenien väestöpolitiikkamme. Tätä ongelmaa ei maahanmuutto enää ratkaise, mutta kuitenkin työperäisen maahanmuuton mahdollisuuksia on parannettava. Erityisesti kuntiimme muuttavien muilta kielialueilta saapuvien suomen kielen koulutuksesta on huolehdittava hyvin. Tämä on erinomaisen tärkeää syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Share
This entry was posted in kuntapolitiikka, kuntauudistus, kuntien tehtävät, suuret ikäluokat, työllisyys, työperäinen maahanmuutto, väestöpolitiikka, yhteisöllisyys. Bookmark the permalink.

Comments are closed.