Pienimpiä tukia korotettava

Valtiontalouden tasapainotustalkoissa voidaan joutua tilanteeseen, jossa pienimpiä tukia, kuten esimerkiksi lapsilisiä, tulee selkeästi korottaa.

Nykyinen talousahdinko ei ole pienituloisten ja lapsiperheiden aikaansaama. Siksi olisi kohtuutonta maksattaa sitä heillä. Kun kuitenkin joudutaan tekemään verotuksessa ratkaisuja, jotka koskettavat kaikkia, tarvitaan tukitoimia. Vanha ja hyväksi havaittu keino on tällöin korottaa suoraan taloudellisesti tiukoilla oleville ryhmille osoitettavia tukia.

Mielestäni erityisesti lapsiperheet tarvitsevat täyden tukemme tilanteessa, jossa esimerkiksi suuri kuntien hallinnon remontti pohjautuu arvioon väestön nopeasta vanhenemisesta.

Share
This entry was posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lapsilisät, pienituloiset, talous, talouskriisi, verotus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.