Sosiaalisesti oikeudenmukainen kehysratkaisu tukee kasvua

Vaikeina taloudellisina aikoina hallitukselta odotetaan päätöksiä, jotka turvaavat oikeudenmukaisuuden toteutumisen ja antavat edellytyksiä talouskasvulle. Näihin odotuksiin on hallitus kehysratkaisullaan nyt vastannut.

Pidän saavutettua neuvottelutulosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2012−2016 Kristillisdemokraattien tavoitteiden kannalta tyydyttävänä, sillä kehyksissä vahvistetaan edellytyksiä huolehtia heikoista samalla kun ratkaisussa huomioidaan myös talouskasvua luovan elinkeinoelämän kannustaminen. Yksi merkittävistä kehysratkaisun yksityiskohdista on hallituksen päätös olla puuttumatta kotihoidontukeen.

Kotihoidon tuen leikkaajia ei löytynyt, vaikka niitä oppositiokin kovasti etsi. Hyvä näin. Päätös oli koko hallituksen ja siitä kiitos. Eikä ole paha asia, että perheiden asiassa selkeä käytännön järjen ääni kuului hallitusperheen pienimmältä.

Hallituksen tekemissä veroratkaisuissa on myönteistä se, että ALV:n yleiskorotuksesta huolimatta esimerkiksi ruuan ja lääkkeiden alempi arvonlisävero kyetään säilyttämään. Myös suurituloisille suunnattu väliaikainen solidaarisuusveron käyttöönotto on hyvä ratkaisu.

Tehty kehyspäätös on ensi askel hallituksen tavoitteessa kääntää velkasuhde laskuun. Tavoitteen onnistuminen edellyttää nuorisotakuun lisäksi panostuksia myös muuhun ennaltaehkäisevään työhön ja kustannustehokkuuden jatkuvaa parantamista julkisella sektorilla.

Ennalta ehkäisyä tarvitaan alkoholipolitiikassa, liikuntapolitiikassa, terveydenhuollossa, työssä viihtymisessä, työpaikkakiusaamisen estämisessä jne. Muutoin ei kansallisen kotimme ulkoseinälle kasattu velkapino koskaan vajene, vaan peittää lopulta tulevaisuuden näköalat niin keittiöstä kuin olohuoneestakin.

Share
This entry was posted in ALV, ajankohtaiset uutiset, ennaltaehkäisy, hallitus, kehysratkaisu, kotihoidontuki, talous, veromuutokset, verot, verotus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.