Tarvitsemme vahvaa perhepolitiikkaa

Tarvitsemme entistä vahvempaa perhepolitiikkaa selvitäksemme myös talouden kestävyysvajeesta. Talouden kymmenen miljardin kestävyysvajeen taustalla on lisäksi ikäluokkien pienuus, joka on seurausta 70-luvun väestöpoliittisista ratkaisuista. Mielestäni perhepolitiikkaa tulisikin vahvistaa eikä heikentää.

VATT:n johtajaksi valittu Juhana Vartiainen perusteli tarvetta arvioida kotihoidon tukea uusiksi varsinkin yli kaksivuotiaiden osalta mm. työvoimapoliittisilla perusteilla. Ruotsissa on arvioitu tuen aiheuttavan syrjäytymistä työelämästä mm. maahanmuuttajien kohdalla. En allekirjoita ajatusta, jonka mukaan kotihoidon tuki loisi Suomessa ongelmia maahanmuuttajanaisten työllistymiseen. Tärkeintä olisi kielitaidon parantaminen. Kotihoidontukea saavien maahanmuuttajaäitien suomenkielen opetusta tuleekin vahvistaa.

Valinnanvapaus päivähoitoratkaisuissa on perheille erittäin tärkeää. Toki tarvitaan mahdollisuuksia ammattitaidon palauttamiseen ja kehittämiseen kotihoidon tuen loppuvaiheissa. Tämä on onneksi mahdollista ilman, että perheiltä vietäisiin pois tämä hyväksi koettu vaihtoehto. Pikemminkin kotihoidon tuen tasoa pitäisi nostaa ja samalla vahvistaa sen eläkettä kerryttävää merkitystä.

Suomessa käytössä oleva kolmen vuoden raja on nimenomaan lapsen etu. Pienen lapsen kehityksen kannalta kolme ensimmäistä vuotta ovat tieteellisten julkaisujen mukaan äärimmäisen tärkeitä ja koti on tässä valossa paras ympäristö pienelle lapselle. Kolmena ensimmäisenä vuonna lapsi on myös äärimmäisen altis esimerkiksi erilaisille tartuntataudeille, jotka leviävät helposti päivähoitoympäristössä.

En usko, että työmarkkinoita tai perheitä auttaa pakko lähteä aamulla varhain töihin päiväkodin kautta. Illalla sama tehdään toisin päin ja monena päivänä tarvitaan sijaisia töihin, kun lapsi sairastaa korva- ym. tulehduksia. Tämä kannattaa järjestelmiä mietittäessä ottaa huomioon.

Share
This entry was posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, maahanmuutto, perhe, talous, väestöpolitiikka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.