Author Archives: Jouko

Arvoketjut kehityspolitiikan ytimeen

Kokenut kehityspolitiikan käytännön vaikuttaja ja diplomaatti Matti Kääriäinen arvostelee uudessa kirjassaan ‘Kehitysavun kirous’ tiukin sanoin suomalaista kehityspolitiikkaa monin esimerkkitapauksin. Kääriäisen moitelistassa korostuvat korruption kritisointi sekä varsinkin valtioiden välisen kehitysyhteistyön tiukka analysointi. Jos arvioinnin tähtäin olisi enemmän vaikkapa ulkoministeriön tiukasti ohjastamassa … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme totuuden ja vapauden liittoa

Viime viikkojen ja kuukausien tapahtumat ovat järkyttäneet meitä. Avoin väkivalta ja terrorismi ovat lisääntyneet jopa Euroopassa. Samalla monille meille hyvin läheisten juutalaisten kokema uhka myös Euroopassa on kasvanut. Mielestäni kaikkein tärkeintä olisi luoda ja vahvistaa liittoa totuuden ja vapauden kesken. … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Sotea odotettaessa maakuntaliitto riittää

Viime päivien keskustelu kertoo vakavasta ristiriidasta suurkuntien ja metropolihallinnon luojien välillä. Kokoomuksen ja Sdp:n kannanotot ovat sikäli masentavia, että molemmat ajavat omaan suuntaansa. Tuleeko kokonaisetu huomioitua? Tässä tilanteessa nopein ja tehokkain tapa olisi antaa Uudenmaan maakuntaliitolle lisää resursseja ja valtaa … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Lapsille isä ja äiti adoptiossa

Pääsimme kuuden äänen päähän, kun esitin avioliittolain muutoskeskustelun toisessa vaiheessa lausumaa, jolla olisi turvattu adoptiotilanteessa lapselle isä ja äiti. Hyvästä yrityksestä huolimatta jäimme tappiolle äänin 97 – 91. Tulos oli kuitenkin tiukin asiasta käydyissä eri äänestyksissä. Ponnessa esitin, että ”eduskunta … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Mieltä koskettavia päiviä

Saamme sunnuntaina 30.11. matkustaa Kauhajoelle, jonne eduskunta 75 vuotta sitten alkaneen talvisodan takia joutui siirtymään kohta sodan alettua. Ne kansanedustajat, jotka matkalle lähtevät, varmaan yhdessä kaikkien kanssa iloitsevat siitä, että rauhaa on ollut jo lähes 70 vuotta. Tänään lauantaina 29.11. … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

BKT, luonto ja yhteisölliset arvot tasapainoon

Suomalaisille tuttu bruttokansantuote on noussut meillä paria lamaa lukuun ottamatta jatkuvasti vuosikymmenten ajan. Toinen kehityksen mittari GPI, eli niin sanottu aidon kehityksen mittari, sen sijaan on laahannut paikallaan jo parikymmentä vuotta. Merkittävimmät erot maakuntien välillä tulevat ympäristö- ja luonnonvarojen käytön … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Oikeus päättää

Sain käydä Sipoossa ja tavata mukavia ihmisiä. Mitä Sipooseen tulee, niin varmaan monet muistavat pakkokuntaliitoksen – tai siis osaliitoksen – muutaman vuoden takaa. Nytkin tekeillä ja menossa olevassa kuntamuutoksessa Sipoo taitaa olla Suomen tavoitelluin kumppani. Sipoosta kiinnostuneita on pohjoisessa, idässä, … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Ytimessä yrittäjät

Viime viikon talousarviokeskustelussa ryhmämme korosti yrittäjien merkitystä. Tieto- ja viestintäteknologia etsii uusia kasvualoja ja metsäteollisuus laajenee kohti uusia bioulottuvuuksia. Tätä kasvua taloutemme tarvitsee kipeästi, mutta aivan yhtä tärkeitä ovat pienet yritykset. Tarvitsemme lisää työtä ja työnantajia. Suomen työmarkkinajärjestelmä on pitkälti … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Kehityspolitiikka on huomioitava kaikessa päätöksenteossa

Kehitysyhteistyön kannalta merkittävin uudistus olisi asioiden tarkastelu ja määrittely ns. arvoketjun muodossa. Tällä hetkellä kehitysmaat eivät välttämättä kykene pitämään puoliaan materiaalien hinnoittelussa tai edes heidän alueillaan toimivien eri tahojen verotuksessa. Siksi on määriteltävä oikeudenmukainen arvoketju. Olemmeko valmiita siihen, että jokainen … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Kompromissi lapsiperheiden verovähennykseen

Eri puolueet ja yksittäiset poliitikot ovat tahoillaan esittäneet näkemyksiä lapsiperheiden verovähennyksestä. Mielestäni täytyy löytyä ratkaisu, joka tuo oikeutta kaikille pienituloisille perheille, eikä vain yhden tulorajan alapuolella oleville. Esille on nostettu ajatus, että vähennys kohdennettaisiin tietyn tulorajan alapuolella oleville perheille ja … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Yhteisöllisyys ja luottamus rakentavat

Viime kuukausien sodat ja rauhattomuudet saavat meidät jopa epätoivoisiksi. Miten nyt rakentaisin turvallisen yhteiskunnan, kansan ja valtion? Minä ottaisin mukaan tiettyjä tärkeitä arvoja ja toimintaperiaatteita, sekä joukon niihin sitoutuneita ihmisiä ja luottamuksen ilmapiirin. Yhteisöllisyydelle rakentuva kansa ei aloita valtion rajoista, … Continue reading

Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Itsenäisiksi selviytyjiksi

Mikä on kehityspolitiikan tavoite? Se on aivan sama kuin kotona, perheessä ja koulussa: kasvu omien asioittensa hoitajaksi ja tasavertaiseksi toimijaksi. Tätä tarvitaan niin valtioiden kuin pienempien yhteisöjen tasolla. Matkalla päämäärään meitä auttavat monet välitavoitteet, joita hallituksen selonteossa on käsitelty. On … Continue reading

Posted in arvot, kehityspoliittinen toimikunta, kehitysyhteistyö, köyhyys | Kommentit poissa käytöstä

Talouden haasteet

Elämme Suomessa haasteellisia aikoja. Haasteiden keskellä kannattaa aina hieman rauhoittua, jotta voisi kuunnella ja ymmärtää, mitä näkökulmia toisilla on asioiden ratkaisemiseksi. Ratkaisuja tarvitaan ensi sijassa velkaantumisen hillitsemiseksi, mikä on pahin ongelmamme täällä Suomessa. Se on myös lyhin tie liittovaltioon, mikä … Continue reading

Posted in kehitysyhteistyö, menokuri, talous, taloustilanne, velkaantuminen, verot, yhteisövero | Kommentit poissa käytöstä

Itsenäisyys, kristillinen arvoperusta, yhteistyö

Joukon ajatuksia eurovaalien alla Saimme keskeiset vaikutteet kulttuurille, koululle ja kirkolle Euroopasta. Tätä kristillistä perintöä ei saa tärvellä huonolla taloudenhoidolla eikä ääriliberalismilla. Vanheneva ja moniarvoistuva Eurooppa tarvitsee paluuta elämänmyönteisiin ja rakentaviin kristillisiin arvoihin. Valtio ei ole itsetarkoitus, vaan tärkeintä ovat … Continue reading

Posted in EU, EU-vaalit 2014, Eurooppa, arvot, euro, itsenäisyys, kansainvälinen yhteistyö, kansallinen päätöksenteko, kristillinen arvoperusta, perhe, talous, verotus, yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Avioliitto on erityinen suhde

Avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on perusteltua, koska vain tämä suhde poikkeaa kaikista muista mahdollisista suhteista. Kyse ei ole mielivaltaisesta, vaan perustellusta rajauksesta. Asialle on monesta näkökulmasta aivan riittävät perustelut. Mikä on avioliiton tarkoitus? Se on huolehtiminen, … Continue reading

Posted in arvokeskustelu, avioliitto, perhe | Kommentit poissa käytöstä

Metropoli maakunnan laajuiseksi

Maakuntavaltuuston jäsenenä tuen mielelläni puhemies Eero Heinäluoman ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelän ajatusta alueellisesti laajasta metropolista. Jos päätökset tehtäisiin vain 14 kunnan kesken, niin epäilemättä syntyisi uusia ja turhia rajalinjoja Uudenmaan maakuntaliiton nykyisten jäsenkuntien keskelle. Samalla on pidettävä järki mukana … Continue reading

Posted in Uusimaa, metropoliuudistus, seudullinen yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Oikeat mitat

Rauhanneuvottelut ja entisen pääministerin Ariel Sharonin kuolema kääntävät katseet Lähi-itään. Jos vain Suomi ja Israel olisivat maailmankartalla, ei ulkopoliittisia ongelmia olisi. Monessa kokemassamme olemme kuin kaksi marjaa. Haasteita on, kun katsomme mittareita, joilla politiikan kysymyksiä yritetään ratkaista katsomatta pinnan alle. … Continue reading

Posted in Israel, Lähi-Itä | Kommentit poissa käytöstä

Pari säiettä joulusta

Talven aikaan liittyvät ihan oikeat kiekkovieraat. Heitä meillä käy mm. Ruotsista, Tre Kronor eli naapurimme maajoukkue. Ruotsin vaakunasta tutut kolme kruunua tulevat itse asiassa keskiajan kautta Keski-Euroopasta. Tämän vaakunan innoittajana ovat juuri kolme viisasta, miestä, ehkä juuri kuningasta. Nämä tietäjät … Continue reading

Posted in joulu, työtä tekevät | Kommentit poissa käytöstä

Pahoinvointia poistamaan

Suomen talous sekä kaupan että teollisuuden osalta on huolestuttavassa tilanteessa. Velkaantuminen on vakavin talouttamme uhkaava ja vinouttava tekijä. Liiallisella velanotolla kansallisvaltiot altistavat itsensä vinoutuneille päätöksille, kun joudutaan tekemään äkkijarrutuksia väärissä kohdissa ja muutoinkin päätösvalta uhkaa valua muualle. Hyvinvointimme perusteita koskeviin … Continue reading

Posted in talous, valtion talousarvio, velkaantuminen | Kommentit poissa käytöstä

Valtiovarainvaliokunnan budjettisopimus

Valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt valtion talousarvion muutamin harkituin lisäyksin. Niiden painopisteet olivat erityisesti sosiaaliset sekä kasvuun ja selviytymiseen liittyvät lisäpanostukset. “Valtiovarainvaliokunnan tiedotustilaisuudessa kansanedustaja Jouko Jääskeläinen korosti panostuksia, jotka kohdistuvat yritysten ja viennin tukemiseen sekä perheisiin ja kolmannen sektorin toiminnan vahvistamiseen, joiden … Continue reading

Posted in eduskuntatyö, lainsäädäntötyö, nuorten hyvinvointi, päihdeäidit, valtion talousarvio, valtiovarainvaliokunta, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Kristillisdemokraatit nimesivät kymmenen eurovaaliehdokasta

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto nimesi 30.11.2013 kokouksessaan 10 ehdokasta kevään 2014 europarlamenttivaaleihin. Sauli Ahvenjärvi, kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja, Tekn.tri, Rauma, 56 v. Niklas Andersson, ministerin erityisavustaja, metsätalousinsinööri, upseeri, Raasepori, 35 v. Sari Essayah, europarlamentaarikko, KTM, Lapinlahti, 46 v Jouko Jääskeläinen, kansanedustaja, Valt.tri, Vantaa, … Continue reading

Posted in EU, EU-vaalit 2014, ehdokkaat | Kommentit poissa käytöstä

Verokilpailu voi heikentää hyvinvointia

Eräiden arvioiden mukaan ennen pitkää joudutaan yritysten maksamasta yhteisöverosta luopumaan, koska eri maat kilpailevat ylikansallisten yritysten sijoittumisesta laskemalla kansallisia tasoja. Tämä näköala voi olla turhan pessimistinen, mutta jo nyt valtiot kilpailevat keskenään verotasoillaan. Tämä kilpailu on kohtuutonta tilanteessa, jossa kansallisvaltiot … Continue reading

Posted in pelisäännöt, verotus, yhteisövero, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Erityinen vastuu orvoista

Meillä on erityinen vastuu niistä Syyrian sodasta kärsineistä orvoista ja kokonaan ilman turvaa jääneistä heikoimmista, jotka nyt tarvitsevat kansainvälistä apua. Toivon, että sisäministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä otetaan tämä näkökulma erityisesti huomioon, kun kansainvälisten pakolaisjärjestöjen, ennen kaikkea UNHCR:n kanssa käydään … Continue reading

Posted in Syyria, kehitysyhteistyö, orvot | Kommentit poissa käytöstä

Makea aika loi ylipainoa

Maallemme on koittanut totuuden aika. Seitsemäntoista vuoden makea aika kostautuu heikkona suorituskuntona. Vaihtotaseemme on huonolla mallilla ja Suomi onkin viennin suhteen heikoin euroalueen maista. Bruttokansantuotteemme on noin viisi prosenttia pienempi kuin ennen vuosien 2008 ja 2009 taantumaa. Yksikkötyökustannuksissa Suomi on … Continue reading

Posted in julkisen hallinnon keventäminen, talous, verotus, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Kotihoidontuesta väännettiin kättä

Kristillisdemokraattien linja on selvä. Perheillä tulee olla oikeus päättää, miten kotihoidon tukea käytetään. Emme pystyneet tätä tässä vaiheessa aivan turvaamaan, mutta tuen kesto ja taso säilyvät. Mutta jotakin hyvääkin. Hallitus tulee korostaneeksi sitä, että lapsi tarvitsee isän ja äidin. Erinomaista. … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, perhe, perheen merkitys, talous | Kommentit poissa käytöstä

Euroopalla on vakava ikääntymisongelma

Suomi on valitettavana edelläkävijänä eurooppalaisessa ikääntymisessä. Meidän ongelmiamme eivät ole ihmisten entistä pidempi elämä ja parempi terveys, vaan aivan liian pienet nuoremmat ikäluokat. Tämä sama ongelma kohtaa Eurooppaa hyvää vauhtia lähivuosikymmeninä. Euroopalla on myös kaksi muuta suurta haastetta. Toinen on … Continue reading

Posted in Eurooppa, ahkeruus, euro, pienet ikäluokat, taloustilanne, väestöpolitiikka, väestötilastot, yhteisöllisyys, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Kuohuva Lähi-itä

Muutama viikko sitten tuli 46 vuotta täyteen tapahtumasta, joka mullisti Lähi-idän. Kuuden päivän sodassa Israel voitti naapurinsa, jotka suhtautuivat vihamielisesti juutalaiskansan olemassaoloon. Muutos syntyi siinä, että median silmissä pieni David alkoi näyttää Goljatilta. Viimeiset vuosikymmenet on yhä kiihtyvässä määrin puhuttu … Continue reading

Posted in Israel, Lähi-Itä, Syyria, ajankohtaiset uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Hyviä asiantuntijoita kannattaa kuunnella

Viisitoista vuotta sitten kirjoitin, hyviä asiantuntijoita kuultuamme, Suuren valiokunnan eli Eurooppa-asioita käsittelevän valiokunnan eriävässä mielipiteessäni Suomen ja eräiden muiden maiden liittymisestä euroalueeseen: – Käytännössä keskenään kiinteiden kurssien järjestelmä merkitsee riskin ottamista. Näin laajalla alueella toistaiseksi erillisten jäsenvaltioiden kansantaloudet voivat kehittyä … Continue reading

Posted in EMU, EU, Eurooppa, eduskuntatyö, euro, eurokriisi, muistelmat, talous, talouskriisi | Kommentit poissa käytöstä

Pahoinvointia vähentämällä selviämme

Istuimme Vantaan valtuuston perinteisessä puolentoista päivän seminaarissa, jossa mietimme nelivuotiskauden tulevia asioita. Siis vantaalaiset Turussa! Vantaa on edelleen elinvoimainen kunta, mutta talous on tiukoilla. Meillä 75-vuotiaiden määrä kasvaa erittäin voimakkaasti, mutta silti olemme parinkymmenenkin vuoden päästä suomalaisten kuntien nuoremmasta päästä. … Continue reading

Posted in Vantaa, arvot, huolenpito, kuntapolitiikka, suuret ikäluokat, talous, turvallisuus, työttömyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Uusmaalaisten ääni: maakuntavaltuusto hoitamaan metropoliasioita

Kävimme pari viikkoa sitten tiukan keskustelun ja sähköpostikierroksen metropolin asioista. Tiukan väännön jälkeen yhteiseksi kannaksemme muotoutui, että toimivin hallinnollinen ratkaisu laajalla metropolialueella perustuu vahvistetun maakuntaliiton malliin. Täälläkin kuntaselvitykset ja vapaaehtoiset liitokset ovat mahdollisia. Kuitenkin paikallisen demokratian ja vaikuttamisen tarve korostuu … Continue reading

Posted in Helsinki, Vantaa, kuntaliitokset, kuntapolitiikka, kuntauudistus, metropoliuudistus, palveluiden järjestäminen, seudullinen yhteistyö, yhdenvertaisuus | Kommentit poissa käytöstä