Arvoketjut kehityspolitiikan ytimeen

Kokenut kehityspolitiikan käytännön vaikuttaja ja diplomaatti Matti Kääriäinen arvostelee uudessa kirjassaan 'Kehitysavun kirous' tiukin sanoin suomalaista kehityspolitiikkaa monin esimerkkitapauksin.

Kääriäisen moitelistassa korostuvat korruption kritisointi sekä varsinkin valtioiden välisen kehitysyhteistyön tiukka analysointi. Jos arvioinnin tähtäin olisi enemmän vaikkapa ulkoministeriön tiukasti ohjastamassa järjestöjen monimuotoisessa työssä tänä päivänä, ei vastaavaan vuodatukseen varmaankaan olisi aihetta. Rahankäyttö tutkitaan ja toimintatavat tarkastellaan siinä määrin perusteellisesti.

Järjestöt, mukaan lukien seurakunnalliset tahot osana monimuotoista toimijoiden kenttää, ovat työssä juuri ruohonjuuritasolla. Kohteina ja projekteina ovat vesihuolto, neuvolatoiminta, koulujen rakentaminen sekä pienimuotoiset ympäristöön ja elinkeinoihin liittyvät projektit. Aina voidaan kysyä, onko vaikutus jäljellä viiden tai kymmenen vuoden kuluttua, mutta samaa voidaan kysyä vaikka itse kunkin meistä saaman terveysneuvonnan kohdalla.

Kirjassa nostetaan samalla esille peruskysymyksiä, kuten kehitysmaiden oman talouden, luonnonvarojen ja verotuksen rooli. Juuri näiden suurten kysymysten toimintakuntoon saaminen ovat asioita, joihin on viime vuosina kiinnitetty huomiota niin asiantuntijoiden ja järjestöjen kuin myös Kehityspoliittisen toimikunnan työssä.

Kehitysmaat eivät voi olla vain toiminnan kohde, vaan niiden tulee olla itse itseään kehittäviä toimijoita. Keskustelussa on nostettu vakavasti esille termi arvoketju. Oikeudenmukaisen arvoketjun rakentaminen tarkoittaa, että jokainen saa oikeudenmukaisen osuuden aineellisista ja henkisistä resursseistaan sekä niiden työstämisestä. Tätä upeaa tavoitetta ei todellakaan auta korruptio, johon Kääriäinen kokemuksensa pohjalta vakavasti puuttuu.

Muutos kohti oikeudenmukaista arvoketjua saattaa hieman nipistää meiltä, nyt etuoikeutetuilta, mutta se on oikein ja tarpeellista, jos haluamme saada aikaan todellista kehitystä. Pysyvän muutoksen aikaansaaminen on haasteellista. Samalla tarvitaan sitä humanitääristä työtä, jota laskelmoimatta tehdään yllättävissä kriisitilanteissa.

 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme totuuden ja vapauden liittoa

Viime viikkojen ja kuukausien tapahtumat ovat järkyttäneet meitä. Avoin väkivalta ja terrorismi ovat lisääntyneet jopa Euroopassa. Samalla monille meille hyvin läheisten juutalaisten kokema uhka myös Euroopassa on kasvanut.

Mielestäni kaikkein tärkeintä olisi luoda ja vahvistaa liittoa totuuden ja vapauden kesken. Pelkkä demokratian lisääminen ei riitä, koska se on ensisijaisesti toimintatapa, ei itse asian sisältö. Huonona esimerkkinä voisi todeta, että demokraattisin keinoin voitaisiin jopa palata siihen, että rauhan ajan kuolemanrangaistus hyväksyttäisiin. Arvojärjestelmämme Euroopassa kuitenkin torjuu tämän. Meille tärkein on totuus ja ihmisarvo, ei menettelytapa.

Viime aikojen terroristit ovat saattaneet ajatella, että heidän totuuttansa voitaisiin edistää murhaamalla. Viime aikojen uutiset Ranskasta ovat olleet aivan käsittämättömän järkyttäviä.

Tämä pakottamisen ilmapiiri eli väkivallalla uhkaaminen ja sen eriasteinen käyttäminen on ollut keskeistä monissa poliittisissa ja ideologisissa järjestelmissä, myös 1900-luvulla ja valitettavasti jossakin jopa vieläkin.

Oikein ymmärrettynä juutalais-kristillisen arvoperinnön tärkeimpiä piirteitä on totuuden ja vapauden yhdistäminen. Tämä näkyy läpi Raamatun tekstien. Tätä kannattaa nyt opiskella.

 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Sotea odotettaessa maakuntaliitto riittää

Viime päivien keskustelu kertoo vakavasta ristiriidasta suurkuntien ja metropolihallinnon luojien välillä. Kokoomuksen ja Sdp:n kannanotot ovat sikäli masentavia, että molemmat ajavat omaan suuntaansa. Tuleeko kokonaisetu huomioitua?

Tässä tilanteessa nopein ja tehokkain tapa olisi antaa Uudenmaan maakuntaliitolle lisää resursseja ja valtaa alueellisen maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa.

Sote-ratkaisu on hyvin suuri muutos, jossa koko päätöksenteko on kääntymässä aika lailla uuteen asentoon. Kun tähän asti kunnat ovat vastanneet asioiden hoidosta, tulevat käytännön päätökset jatkossa ylhäältä päin ja kuntien rooli pienenee.

Jos Sote tulee, kuntien suorassa vallassa olevat päätökset vähenevät selkeästi. Siksi ei ole mitään syytä kiirehtiä suurissa hallintouudistuksissa. Pieni odotus on malttia ja samalla vältämme myös turhat hallintokulut.
 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Lapsille isä ja äiti adoptiossa

Pääsimme kuuden äänen päähän, kun esitin avioliittolain muutoskeskustelun toisessa vaiheessa lausumaa, jolla olisi turvattu adoptiotilanteessa lapselle isä ja äiti. Hyvästä yrityksestä huolimatta jäimme tappiolle äänin 97 – 91. Tulos oli kuitenkin tiukin asiasta käydyissä eri äänestyksissä.

Ponnessa esitin, että ”eduskunta edellyttää, että avioliittolainsäädäntöä uudistettaessa perheen ulkopuolisessa eli vieraslapsiadoptiossa turvataan lapselle oikeus isään ja äitiin, jollei nykyisiä käytäntöjä noudattaen ole lapsen edun kannalta painavia syitä sijoittaa häntä yhden vanhemman perheeseen.”

Tämä olisi merkinnyt adoptiokäytännön säilymistä nykyisellään. Normaalisti adoptio on mahdollista aviopuolisoille yhdessä, painavista syistä yksinäinen henkilö voisi adoptoida. Sisäinen adoptiohan on jo nykyisin mahdollista samaa sukupuolta olevien parien kohdalla. Tämän hetken laissa on se ongelma, että adoptio-oikeus on aviopuolisoilla, isästä ja äidistä tai miehestä ja naisesta ei mainita. Nyt on ilmeinen vaara, että adoptio-oikeus laajenee tavalla, jota lakia alun perin laadittaessa tuskin on tarkoitettu.

Kannattaa huomioida, että vastaavan tyyppisiä adoptiota rajoittavia ratkaisuja on eri maissa, muun muassa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä rekisteröintiin liittyen, Portugalissa avioliittoon liittyen, muuallakin löytyy ratkaisuja eri yksityiskohdin. Asiasta kiinnostuneet voivat tutustua vaikkapa oikeusministeriön selvitykseen numero 55 tältä vuodelta marraskuulta.
 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Mieltä koskettavia päiviä

Saamme sunnuntaina 30.11. matkustaa Kauhajoelle, jonne eduskunta 75 vuotta sitten alkaneen talvisodan takia joutui siirtymään kohta sodan alettua. Ne kansanedustajat, jotka matkalle lähtevät, varmaan yhdessä kaikkien kanssa iloitsevat siitä, että rauhaa on ollut jo lähes 70 vuotta.

Tänään lauantaina 29.11. on 67 vuotta siitä, kun Yhdistyneet Kansakunnat äänin 33-13 hyväksyi Israelin valtion perustamisen samalla jakaen brittiläisen mandaatin kahteen valtioon, juutalaiseen ja arabivaltioon. Tämä ei sopinut arabiosapuolelle, joka alkoi sodan.

Huomenna on adventti. Se muistuttaa Rauhan ruhtinaan tulemisesta, joka on jo tapahtunut ja vielä tapahtuu. ”Katso, kuninkaasi tulee! Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla.” Matt. 21.

Riemullista adventtia!

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

BKT, luonto ja yhteisölliset arvot tasapainoon

Suomalaisille tuttu bruttokansantuote on noussut meillä paria lamaa lukuun ottamatta jatkuvasti vuosikymmenten ajan. Toinen kehityksen mittari GPI, eli niin sanottu aidon kehityksen mittari, sen sijaan on laahannut paikallaan jo parikymmentä vuotta.

Merkittävimmät erot maakuntien välillä tulevat ympäristö- ja luonnonvarojen käytön pitkäaikaisvaikutuksista. Esimerkiksi ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen kumuloituminen ilmakehään on ollut nopeaa ja suurinta Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

GPI-indeksi kuvaa edellytyksiä, jotka ympäröivä yhteiskunta tarjoaa onnellisen elämän saavuttamiseksi. Taloudellisten asioiden lisäksi niitä ovat esimerkiksi ympäristö ja sosiaaliset tekijät. GPI kasvoi aina vuoteen 1989 saakka, minkä jälkeen se kääntyi laskuun. Vuosituhannen alun hienoisesta noususta huolimatta GPI:n antama kuva kehityksestä ja tulevaisuudesta Suomessa on huolestuttava, sillä hyvinvointi ei enää näytä paranevan. GPI:llä mitattu taloudellinen hyvinvointimme on tippunut 1970 -luvun puolivälin tasolle.

On syytä toimia niin, että taloudelliset arvot, luonnonarvot ja yhteisöllisyyden eri ulottuvuudet ovat paremmin tasapainossa kuin tänään. Tässä meillä on suuri haaste.
 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Oikeus päättää

Sain käydä Sipoossa ja tavata mukavia ihmisiä. Mitä Sipooseen tulee, niin varmaan monet muistavat pakkokuntaliitoksen - tai siis osaliitoksen - muutaman vuoden takaa. Nytkin tekeillä ja menossa olevassa kuntamuutoksessa Sipoo taitaa olla Suomen tavoitelluin kumppani. Sipoosta kiinnostuneita on pohjoisessa, idässä, lännessä sekä varmaan kunnassa on myös pysyvästi itsenäisen Sipoon kannattajia.

Keskeisintä on, että sipoolaiset itse saavat määritellä värinsä ja paikkansa maailmalla ja Uudellamaalla. Monipuolinen keskustelu ja tarvittaessa kansanäänestys ovat tässä eräitä keskeisiä ja mahdollisia keinoja.

Kunnan ulkopuolelta katsottuna tässä tilanteessa mielenkiintoisimmalta vaikuttaisi se vaihtoehto, jossa itäisen Uudenmaan kaksikielisyyttä ja resursseja hyödynnettäisiin vielä nykyistä syvemmällä yhteistyöllä. Sipoon panos tässä kokonaisuudessa saattaa olla tärkeämpi ja suurempi kuin muissa vaihtoehdoissa. Syntyvän sote-alueen sisäisen rakenteen ja kaksikielisyyden edistämisen näkökulmasta Porvoon, Sipoon ja lähikuntien liittouma ei vaikuttaisi mitenkään huonolta ratkaisulta.
 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Ytimessä yrittäjät

Viime viikon talousarviokeskustelussa ryhmämme korosti yrittäjien merkitystä. Tieto- ja viestintäteknologia etsii uusia kasvualoja ja metsäteollisuus laajenee kohti uusia bioulottuvuuksia. Tätä kasvua taloutemme tarvitsee kipeästi, mutta aivan yhtä tärkeitä ovat pienet yritykset.

Tarvitsemme lisää työtä ja työnantajia. Suomen työmarkkinajärjestelmä on pitkälti syntynyt työllistävien suuryritysten varaan. Suomen lähes 300 000:sta maatalouden ulkopuolisesta yrityksestä alle kymmenen hengen mikroyrityksiä on 93 prosenttia. Ne työllistävät kaikista yritysten työntekijöistä neljäsosan, 360000 työntekijää. Pääosa, kaksi kolmasosaa näistä yrittäjistä on kuitenkin yksinyrittäjiä. Kymmenen vuoden aikana yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt 50 000:lla.

Monet yksinyrittäjät tarvitsisivat rinnalleen toisia tekijöitä. Näyttää siltä, että helpoiten tätä tukisivat ensimmäisen työntekijän työllistämisen sivukustannusten alentaminen sekä koeaikamahdollisuuden pidentäminen esimerkiksi kuuteen kuukauteen.

Tärkeää on myös joustavan ja edullisen rahoituksen turvaaminen niin käyttöpääomaksi kuin investointeihinkin. Kaikki lisärahat tähän tarkoitukseen tulevat nyt erittäin suureen tarpeeseen. Työpaikka luo turvallisuutta ja toivoa yksilölle, perheelle ja koko yhteisölle.

 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Kehityspolitiikka on huomioitava kaikessa päätöksenteossa

Kehitysyhteistyön kannalta merkittävin uudistus olisi asioiden tarkastelu ja määrittely ns. arvoketjun muodossa. Tällä hetkellä kehitysmaat eivät välttämättä kykene pitämään puoliaan materiaalien hinnoittelussa tai edes heidän alueillaan toimivien eri tahojen verotuksessa. Siksi on määriteltävä oikeudenmukainen arvoketju. Olemmeko valmiita siihen, että jokainen tekijä saa oikeudenmukaisen osuutensa tavaroiden ja palveluiden tuotantoketjussa?

Johdonmukaisuus edellyttää, että kehityspolitiikan näkökulma otetaan huomioon kaikilla alueilla. Tämä ilmenee esimerkiksi kauppa-, maatalous-, maahanmuutto- ja ilmastopolitiikassa siten, että kehitysavun ja toimintamme eri muodot tukevat toisiaan. OECD:n kehitysapukomitea DAC:in vertaisarviossa (2012) politiikkajohdonmukaisuutta pidettiin heikoimmin edistyneenä osa-alueenamme.

Verojen tulisi kertyä siihen valtioon, jossa taloudellista toimintaa kulloinkin harjoitetaan. Suomen tulee jatkaa aktiivista toimintaa aggressiivisen verosuunnittelun, veronkierron ja veroparatiisien torjumiseksi. Pääministerin johdolla toimivan valtioneuvoston kanslian tulisi ottaa päävastuu johdonmukaisuuden toteutumisen seurannasta valtionhallinnossa.

 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Kompromissi lapsiperheiden verovähennykseen

Eri puolueet ja yksittäiset poliitikot ovat tahoillaan esittäneet näkemyksiä lapsiperheiden verovähennyksestä. Mielestäni täytyy löytyä ratkaisu, joka tuo oikeutta kaikille pienituloisille perheille, eikä vain yhden tulorajan alapuolella oleville.

Esille on nostettu ajatus, että vähennys kohdennettaisiin tietyn tulorajan alapuolella oleville perheille ja yksinhuoltajille. On sinänsä oikein tukea erityisesti pienituloisia, mutta perheiden kustannukset ovat vahvasti suhteessa lapsilukuun ja siksi monilapsiset perheet tarvitsevat enemmän tuloja ja siten myös enemmän verovähennystä.

Mielestäni olisi oikein, että tukeen oikeuttavan tulon raja nousisi lasten lukumäärän mukaan. Verohelpotusta saisi jokaisesta huollettavasta alaikäisestä. Tämä toisi oikeudenmukaisimman tuloksen.

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Yhteisöllisyys ja luottamus rakentavat

Viime kuukausien sodat ja rauhattomuudet saavat meidät jopa epätoivoisiksi. Miten nyt rakentaisin turvallisen yhteiskunnan, kansan ja valtion?

Minä ottaisin mukaan tiettyjä tärkeitä arvoja ja toimintaperiaatteita, sekä joukon niihin sitoutuneita ihmisiä ja luottamuksen ilmapiirin. Yhteisöllisyydelle rakentuva kansa ei aloita valtion rajoista, vaatimuksista ja sotavoimista, eikä perustu pakolle.

Myönteisyyteni Israelia kohtaan rakentuu sille historiallisesti kestävälle arvoperustalle, joka luonnehtii sen taloudellisia ja moraalisia arvoja.

Israelin perustajaisät määrittivät monia tärkeitä yhteisöllisen elämän perusteita. Jokainen perhe sai oman maa-alueensa, korkoa ei veljeltä otettu ja velat oli määrä saada aika ajoin anteeksi. Profeetat lupaavat maata myös niille, jotka ovat asuneet kansan keskuudessa ja synnyttäneet lapsia. Periaatteiden käytäntö on ontunut, mutta moraalinen periaate on upea.

Juutalais-kristillisen arvoperustan keskeinen ydin eli kymmenen käskyä on maailman ehkä ensimmäinen ihmisoikeuksien julistus. Minun velvollisuuteni on Sinun oikeutesi. Uskomme perusteisiin kuuluu, että ihmisuhri ei ole oikein edes hyvänkään asian puolesta.

Lähi-idässä kolmekymmentä maata ei yli 60 vuoden jälkeenkään tunnusta Israelin valtion olemassaoloa. Hamasin ongelmana ovat heidän tietynlaiseen pakkoon ja väkivaltaan perustuvat tavoitteensa. Eräin osin Venäjän ja Ukrainan kriisi rakentuu pitkäaikaiseen kulttuuriseen kuiluun, josta tutkimus on varoittanut jo kauan sitten. Traagista kyllä, jakolinja kulkee Ukrainan sisällä.

Konfliktien perusongelma on syvempi kuin yksittäisen valtion tai järjestönolemassaolo. Asenteita ja arvoja on korjattava.
 

Share
Posted in Luokittelematon | Kommentit poissa käytöstä

Itsenäisiksi selviytyjiksi

Mikä on kehityspolitiikan tavoite? Se on aivan sama kuin kotona, perheessä ja koulussa: kasvu omien asioittensa hoitajaksi ja tasavertaiseksi toimijaksi. Tätä tarvitaan niin valtioiden kuin pienempien yhteisöjen tasolla. Matkalla päämäärään meitä auttavat monet välitavoitteet, joita hallituksen selonteossa on käsitelty.

On arvioitu, että kehitysmaista meille hyvinvoiviin maihin tulevat rahavirrat ovat moninkertaiset verrattuna kehitystukeemme heille. Varmaa tietoa miljardin tarkkuudella ei tästä voi saada. Yksiselitteistä kuitenkin on se, että Suomen kehityspolitiikan painopisteet, kuten ihmisoikeuksien ja demokratian edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen, tukevat kansainvälisen toimintaympäristömme meillekin tärkeää vakautta.

Kehitysyhteistyön pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla arvoketjussa syntyvän ansion ja kasvun jakaminen oikeudenmukaisesti kaikille työssä mukana olleille. Tätä edistävät veroparatiisien muuttaminen terveen kasvun saarekkeiksi sekä arvaamattoman ilmastonmuutoksen kesyttäminen erityisesti suojattomimpien elämän turvaamiseksi. Ensimmäinen kouluvuosi voi olla kiinni siitä, että kotikylällä on kaivo, ja että koulun yhteydessä on oma sanitaatio tytöille ja pojille. Maanomistukseen liittyvä kartoitus ja rekisteröinti avaavat paikallisille mahdollisuuksia kestävään elämään.
 

Share
Posted in arvot, kehityspoliittinen toimikunta, kehitysyhteistyö, köyhyys | Kommentit poissa käytöstä

Talouden haasteet

Elämme Suomessa haasteellisia aikoja. Haasteiden keskellä kannattaa aina hieman rauhoittua, jotta voisi kuunnella ja ymmärtää, mitä näkökulmia toisilla on asioiden ratkaisemiseksi. Ratkaisuja tarvitaan ensi sijassa velkaantumisen hillitsemiseksi, mikä on pahin ongelmamme täällä Suomessa. Se on myös lyhin tie liittovaltioon, mikä se sitten lieneekään.

Maassamme on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin menot on ajettu liian korkealle 2000-luvun lopulla. Toiseksi meillä ei ole liian suuri julkinen sektori vaan liian pieni yksityinen sektori. Tästähän on meillä kysymys. Siksi me tarvitsemme nyt leikkauksia, veroja ja kasvua, näitä kaikkia. Kaikki poliittiset toimijat vaativat näissä olosuhteissa kasvua, mutta se ei tapahdu luultavasti kuitenkaan etupäässä eduskunnassa eikä valtionhallinnossa. Kyllä se tapahtuu yrityksissä, ja sitä hallitus edistää muun muassa yhteisöveroa keventämällä.

Vielä ajatukseni kehitysyhteistyöstä. On todella vahinko, että kehitysyhteistyön prosentit menevät aika vahvasti alaspäin. Se on pois kuitenkin heiltä, joilla on kaikkein heikoimmat olosuhteet.
 

Share
Posted in kehitysyhteistyö, menokuri, talous, taloustilanne, velkaantuminen, verot, yhteisövero | Kommentit poissa käytöstä

Itsenäisyys, kristillinen arvoperusta, yhteistyö

Joukon ajatuksia eurovaalien alla

Saimme keskeiset vaikutteet kulttuurille, koululle ja kirkolle Euroopasta. Tätä kristillistä perintöä ei saa tärvellä huonolla taloudenhoidolla eikä ääriliberalismilla. Vanheneva ja moniarvoistuva Eurooppa tarvitsee paluuta elämänmyönteisiin ja rakentaviin kristillisiin arvoihin.

Valtio ei ole itsetarkoitus, vaan tärkeintä ovat kansalaiset ja perheet. Edelleenkin perhe on se yhteiskunnan perussolu, jonka varassa yhteisöllisyytemme nousee tai kaatuu. Euroopan Unionin tulee keskittyä kansainvälistä yhteistyötä vaativiin asioihin. Näitä ovat esimerkiksi pelisäännöt kansainvälisessä kaupassa, ympäristönsuojelussa ja esim. terrorismin vastaisessa työssä.

Kansalliseen päätöksentekoon kuuluva verotus kohtaa tällä hetkellä kovenevia haasteita, koska yritykset ja valtiot kilpailevat edullisimmasta verotuksen tasosta. Tarvitaan pelisäännöt, joilla turvataan työrauha huolehtia kansalaisista myös verotuksen keinoin.

EU jäsenmaineen on merkittävä kehitysyhteistyön vaikuttaja. Tarvitaan periaatteita siitä, miten eri vaiheissa toteutuva arvonnousu jaetaan eri tekijöille. Pelkkä tuen lähettäminen ei korvaa menetyksiä, joita kehitysmaille aiheutuu.
 

Share
Posted in EU, EU-vaalit 2014, Eurooppa, arvot, euro, itsenäisyys, kansainvälinen yhteistyö, kansallinen päätöksenteko, kristillinen arvoperusta, perhe, talous, verotus, yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Avioliitto on erityinen suhde

Avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on perusteltua, koska vain tämä suhde poikkeaa kaikista muista mahdollisista suhteista. Kyse ei ole mielivaltaisesta, vaan perustellusta rajauksesta. Asialle on monesta näkökulmasta aivan riittävät perustelut.

Mikä on avioliiton tarkoitus? Se on huolehtiminen, yhteen liittyminen, hoivaaminen. Kaksi monin tavoin erilaista ihmistä, mies ja nainen, liittyvät yhteen. Historia kertoo, että hyvissä tapauksissa sen on vahvistanut lähiperhe, suku, yhteiskunta ja kirkko. Onnellisissa tapauksissa rakkaus ja liitto ovat kestäneet koko eliniän. Historiallinen kokemus on opettanut, että hyvässä tapauksessa liitto on ollut yhden miehen ja yhden naisen liitto.

Mikä tekee aloitteen ongelmalliseksi. Se, että siinä etsitään eräiltä keskeisiltä osiltaan erilaiselle liittymiselle virallista asemaa ja statusta avioliittona.

Luomakunta ja Luojamme opettavat meille, että alussa Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Kahdesta persoonasta huolimatta tässä on tuntua yhdestä ja yhteen liittyneistä. Toivon ja uskon, että rakkautemme lainsäädännöllinen muoto saa säilyä tällä perustalla edelleenkin.

(viittaus kohdistuu 1. Moos. 1:27)

Share
Posted in arvokeskustelu, avioliitto, perhe | Kommentit poissa käytöstä

Metropoli maakunnan laajuiseksi

Maakuntavaltuuston jäsenenä tuen mielelläni puhemies Eero Heinäluoman ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelän ajatusta alueellisesti laajasta metropolista. Jos päätökset tehtäisiin vain 14 kunnan kesken, niin epäilemättä syntyisi uusia ja turhia rajalinjoja Uudenmaan maakuntaliiton nykyisten jäsenkuntien keskelle.

Samalla on pidettävä järki mukana metropolihallinnon rakenteen kanssa. Jo nyt maakuntaliiton pohjaltavoitaisiin lakia laajentamalla tehdä paljon nykyistä velvoittavampia päätöksiä. Kannattaa katsoa, mitä kaikkia hallintorakenteita metropolihallintoon sysätään. Ongelmat ratkeavat yhteistyön ja oivaltamisen kautta, uudet raskaat rakenteet eivät siinä paljon auta.

Share
Posted in Uusimaa, metropoliuudistus, seudullinen yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Oikeat mitat

Rauhanneuvottelut ja entisen pääministerin Ariel Sharonin kuolema kääntävät katseet Lähi-itään. Jos vain Suomi ja Israel olisivat maailmankartalla, ei ulkopoliittisia ongelmia olisi. Monessa kokemassamme olemme kuin kaksi marjaa. Haasteita on, kun katsomme mittareita, joilla politiikan kysymyksiä yritetään ratkaista katsomatta pinnan alle.

1950- ja 60-luvuilla kriisi oli luonteeltaan monessa suhteessa poliittinen. Voimakkaat kansallismieliset liikkeet, heimoajattelu ja vasemmistososialismi näkyivät arabimaiden asenteissa. Viime vuosikymmeninä konfliktin kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät ovat tulleet enemmän näkyville. Samalla lännessä liian helposti ajattelemme kaikkien kulttuurien olevan hyvää vauhtia matkalla samaan suuntaan. Tulkitsemme helposti, että joissakin maissa vain ollaan jäljessä ja muutos on ehkä jo alkanut. Valitettavasti esimerkiksi tiukan linjan islamismi ei vain muunnu demokratiaksi.

Aika harvoin mietitään juutalaisten asemaa heidän naapurimaissaan ja sitä, olisiko heillä tilaa palestiinalaisvaltiossa. Samalla puhutaan arabipakolaisten rajoittamattomasta paluuoikeudesta Israeliin. Ovatkohan mitat tasapainossa?
 

Share
Posted in Israel, Lähi-Itä | Kommentit poissa käytöstä

Pari säiettä joulusta

Talven aikaan liittyvät ihan oikeat kiekkovieraat. Heitä meillä käy mm. Ruotsista, Tre Kronor eli naapurimme maajoukkue. Ruotsin vaakunasta tutut kolme kruunua tulevat itse asiassa keskiajan kautta Keski-Euroopasta. Tämän vaakunan innoittajana ovat juuri kolme viisasta, miestä, ehkä juuri kuningasta.

Nämä tietäjät osasivat ilmeisesti yliluonnollisen tähti-ilmestyksen avulla tulla omaisuuskansan maahan. Tavallaan he hieman erehtyivät kertomalla asiasta vainoharhaiselle kuningas Herodekselle. Tapahtumapaikasta oli ennustanut jo profeetta Miika 5:2; suuri hallitsija syntyisi Betlehemissä. Mutta miksi vartijoita ei ollut paikalla odottamassa Messiaan syntymistä, vaikka tieto tulevasta tärkeästä paikkakunnasta siis oli olemassa? Tätä voi jälkikäteen ihmetellä.

Jouluevankeliumi kuvaa paimenia, joille kerrottiin suuresta ihmeestä (Luuk. 2:8-14). Seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.

On usein kysytty, miksi sanoma kerrottiin ensin juuri paimenille. He olivat palveluammatissa ja työssä yöllä. He olivat aliarvostettuja ja syrjittyjä yhteiskunnassa. Kaikki ovat oikeita selityksiä, mutta mielestäni yksi nousee ylitse muiden.

Paimenten tehtävänä oli varsinkin tuolla alueella Betlehemissä eli Jerusalemin lähellä hoitaa ja kasvattaa lampaita ja karitsoita, joita uhrattiin lain käskyjen mukaan temppelissä syntien sovitukseksi. Tämä uhraaminen oli kuitenkin vasta valmistava tehtävä ja esikuvien tuottamista. Todellinen Jumalan Karitsa oli vasta tulossa. Johannes Kastajan todistuksen mukaan oli nimenomaan se Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Jeesus, Vapahtajamme.

Siksi riemullista joulujuhlaa meille kaikille!

Share
Posted in joulu, työtä tekevät | Kommentit poissa käytöstä

Pahoinvointia poistamaan

Suomen talous sekä kaupan että teollisuuden osalta on huolestuttavassa tilanteessa. Velkaantuminen on vakavin talouttamme uhkaava ja vinouttava tekijä. Liiallisella velanotolla kansallisvaltiot altistavat itsensä vinoutuneille päätöksille, kun joudutaan tekemään äkkijarrutuksia väärissä kohdissa ja muutoinkin päätösvalta uhkaa valua muualle.

Hyvinvointimme perusteita koskeviin kysymyksiin on pakko kiinnittää huomiota. Jos ajattelemme nuorten masennusta sekä siitä seuraavia eläkepäätöksiä ja meidän yli 30-vuotiaiden liian vähäistä liikkumista, niin huomaamme jo näiden kahden asian olevan kansantaloudellisesti erittäin merkittäviä. Nämä asiat vaativat oman miettimisensä ja omat toimenpiteensä. Alkoholin käytöstä aiheutuvien suorien vaikutusten kulut arvioidaan toki alle miljardiksi, mutta kun lasketaan kaikki seurannaisvaikutukset yhteen, kansantaloudellinen vaikutus taitaa olla jopa 3–5 miljardia. Eli vain pahoinvointia vähentämällä voimme parantaa hyvinvointia. Se on tässä taloudellisessa tilanteessa oikeastaan ainut realistinen tie.

- Ajatuksia valtion vuoden 2014 talousarvion merkeissä.

Share
Posted in talous, valtion talousarvio, velkaantuminen | Kommentit poissa käytöstä

Valtiovarainvaliokunnan budjettisopimus

Valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt valtion talousarvion muutamin harkituin lisäyksin. Niiden painopisteet olivat erityisesti sosiaaliset sekä kasvuun ja selviytymiseen liittyvät lisäpanostukset.

"Valtiovarainvaliokunnan tiedotustilaisuudessa kansanedustaja Jouko Jääskeläinen korosti panostuksia, jotka kohdistuvat yritysten ja viennin tukemiseen sekä perheisiin ja kolmannen sektorin toiminnan vahvistamiseen, joiden vipuvaikutus tulee olemaan merkittävä. Yrittäjyyden tukeminen aikana, jolloin markkinat eivät ole vedossa on erityisen tärkeää, Jääskeläinen totesi. Kolmannen sektorin tuki osoittaa, että haluamme yhteiskunnan olevan kaikilla käsivarsilla mukana tukemassa perheitä ja luomassa menestyksen edellytyksiä tulevaisuuteen, Jääskeläinen lisäsi. Samaa tavoitetta toteuttaa koulutuspaikkojen lisääminen päivähoidon ja sosiaalityön aloille.

Valiokunta kohdisti lisäpanostuksia mm. päihdeäitien hoitoon 1,5 miljoonaa euroa, kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien nuorten auttamiseen ja kuntoutukseen 400.000 euroa ja sotaveteraanien auttamiseen 2 miljoonaa euroa. Yrittäjyyteen ja vientiin kohdistettiin yhteensä reilut 3 miljoonaa euroa."

- KD Uutisista lisää

Share
Posted in eduskuntatyö, lainsäädäntötyö, nuorten hyvinvointi, päihdeäidit, valtion talousarvio, valtiovarainvaliokunta, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Kristillisdemokraatit nimesivät kymmenen eurovaaliehdokasta

Kristillisdemokraattien puoluevaltuusto nimesi 30.11.2013 kokouksessaan 10 ehdokasta kevään 2014 europarlamenttivaaleihin.

Sauli Ahvenjärvi, kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja, Tekn.tri, Rauma, 56 v.

Niklas Andersson, ministerin erityisavustaja, metsätalousinsinööri, upseeri, Raasepori, 35 v.

Sari Essayah, europarlamentaarikko, KTM, Lapinlahti, 46 v

Jouko Jääskeläinen, kansanedustaja, Valt.tri, Vantaa, 61 v.

Timo Keskitalo, pastori, Siuntio, 55 v.

Jukka-Pekka Kuokkanen, liiketoimintajohtaja, LL, Lieto, 55 v.

Laura Peuhkuri, projektijohtaja, VTM,DI, puolueen varapuheenjohtaja, Lappeenranta 37 v.

Juha Richter, lääkäri, Oulu, 29 v.

Tiina Tuomela, lastentautien erikoislääkäri, LKT, Vantaa, 53 v.

Peter Östman, kansanedustaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja, Luoto, 51 v.

Puolueen puheenjohtaja, sisäministeri Päivi Räsänen totesi olevansa tyytyväinen ja ylpeä vaaleihin nimetystä joukkueesta ja luottavansa puolueen menestykseen tulevissa vaaleissa. Kristillisdemokraatit täydentävät ehdokaslistaansa 2.2. seuraavassa puoluehallituksen kokouksessa.

Share
Posted in EU, EU-vaalit 2014, ehdokkaat | Kommentit poissa käytöstä

Verokilpailu voi heikentää hyvinvointia

Eräiden arvioiden mukaan ennen pitkää joudutaan yritysten maksamasta yhteisöverosta luopumaan, koska eri maat kilpailevat ylikansallisten yritysten sijoittumisesta laskemalla kansallisia tasoja. Tämä näköala voi olla turhan pessimistinen, mutta jo nyt valtiot kilpailevat keskenään verotasoillaan. Tämä kilpailu on kohtuutonta tilanteessa, jossa kansallisvaltiot kuitenkin vastaavat kansalaisten sekä samalla työntekijöiden hyvästä koulutuksesta, sosiaaliturvasta ja hyvistä toimintaolosuhteista.

Monet eurooppalaiset valtiot kärvistelevät jo nyt velkataakkansa kanssa tilanteessa, jossa on yhä vähemmän mahdollista turvautua veronkorotuksiin. Tämä johtuu hyvin avoimesta kansainvälisestä kilpailusta, jota EU omalta osaltaan lisää ja mahdollistaa. Verotus ei kuulu EU:n toimivaltaan, mutta pelisääntöjä tarvittaisiin tälläkin alueella.

Tarvitsemme toimenpiteitä sekä epäterveen että epärehellisen verokikkailun suitsimiseksi. Emme tarvitse kansallista tai kansainvälistä isoveli-valtiota emmekä lisää valvontaa, mutta tarvitsemme terveet kansainväliset pelisäännöt. Niihin tulee sitoutua sekä valtioissa että yrityksissä. Tämä ei poista sitä tosiasiaa, että tällä hetkellä monet yrityksemme tarvitsevat veronkevennystä selvitäkseen eteen päin.

Share
Posted in pelisäännöt, verotus, yhteisövero, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Erityinen vastuu orvoista

Meillä on erityinen vastuu niistä Syyrian sodasta kärsineistä orvoista ja kokonaan ilman turvaa jääneistä heikoimmista, jotka nyt tarvitsevat kansainvälistä apua.

Toivon, että sisäministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä otetaan tämä näkökulma erityisesti huomioon, kun kansainvälisten pakolaisjärjestöjen, ennen kaikkea UNHCR:n kanssa käydään keskustelua Syyriasta Suomeen sijoitettavien pakolaisten valinnasta. Meillä on myös kokemusta, jota voidaan hyödyntää alaikäisten maahantulijoiden elämää tuettaessa.

Suomessa lastensairaalan hyväksi aloitettu keräyshanke kertoo kansalaisten vastuuntunnosta kaikkein haavoittuvimpien asiassa. Syyrian pakolaisleireille heitteille jäävät sotaorvot tarvitsevat myös käden, johon tarttua. Suomen hallituksella on tilaisuus osoittaa lähimmäisenrakkautta antamalla näille lapsille mahdollisuus uuteen alkuun Suomessa varaamalla heille riittävästi tilaa pakolaiskiintiössä. Teot puhuvat enemmän kuin sanat, myös politiikassa ja kaikkien kansalaisten arvovalinnoissa.
 

Share
Posted in Syyria, kehitysyhteistyö, orvot | Kommentit poissa käytöstä

Makea aika loi ylipainoa

Maallemme on koittanut totuuden aika. Seitsemäntoista vuoden makea aika kostautuu heikkona suorituskuntona.

Vaihtotaseemme on huonolla mallilla ja Suomi onkin viennin suhteen heikoin euroalueen maista. Bruttokansantuotteemme on noin viisi prosenttia pienempi kuin ennen vuosien 2008 ja 2009 taantumaa. Yksikkötyökustannuksissa Suomi on heikko suoriutuja.

Ei ole olemassa yhtä tai kahta konstia, joilla Suomi selviäisi nykyisestä julkisen talouden epätasapainosta ja hyvinvointipalveluiden rahoitusta uhkaavasta tilanteesta.

Tarvitsemme maltilliset työmarkkinaratkaisut, julkisen hallinnon keventämistä, toteutuvien työurien maltillista ja todelliseen jaksamiseen perustuvaa pidentämistä. Julkinen sairaanhoito ja sosiaaliset ongelmamme tarvitsevat rinnalleen selviämistä, ennaltaehkäisyä ja kuntoutumista kohentavat tukiohjelmat. Tarvitsemme yhtä aikaa innostusta työhön ja yrittämiseen sekä rakenteellisia uudistuksia hallintomme ja taloutemme hoitoon. Emme voi pois sulkea myöskään talousrealismia, joka merkitsee säästötoimia, velanoton katkaisemista sekä tuottavuuden kasvattamista. Kuntien tehtäviä on vähennettävä ja selkeytettävä.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmämme on tyytyväinen tehtyihin veroratkaisuihin. Mielestämme esitys sisältää oikeita veroporkkanoita.

Tuloverotuksen keventäminen, väylämaksujen helpottaminen ja kilometrikorvausten kiristyksestä luopuminen tukevat oivalla tavalla rakenneuudistusten kokonaisuutta. Tulopohjaa taas vahvistavat terveydelle haitallisten tuotteiden, alkoholin tupakan ja liiallisen makean, veronkorotukset. Uudet työpaikat syntyvät yrityksiin ja siksi tarvitaan myös yritysverouudistusta.
 

Share
Posted in julkisen hallinnon keventäminen, talous, verotus, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Kotihoidontuesta väännettiin kättä

Kristillisdemokraattien linja on selvä. Perheillä tulee olla oikeus päättää, miten kotihoidon tukea käytetään. Emme pystyneet tätä tässä vaiheessa aivan turvaamaan, mutta tuen kesto ja taso säilyvät.

Mutta jotakin hyvääkin. Hallitus tulee korostaneeksi sitä, että lapsi tarvitsee isän ja äidin. Erinomaista. Isät saattavat käytännössä joutua nostamaan kotihoidon tukea. Eiköhän vajaan 340 euron korvaus (+ erilaiset lisät) ala tuntua kovin pieneltä ja tämän myötä aleta esittää korotusvaatimuksia.

Jotkut kiireisimmät ovat vaatineet KD:n lähtöä hallituksesta. Eiköhän ole hyvä, että hallituksessa on mieluummin enemmän harkintakykyä ja järkeä kuin että toimittaisiin toisin päin.

Share
Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, perhe, perheen merkitys, talous | Kommentit poissa käytöstä

Euroopalla on vakava ikääntymisongelma

Suomi on valitettavana edelläkävijänä eurooppalaisessa ikääntymisessä. Meidän ongelmiamme eivät ole ihmisten entistä pidempi elämä ja parempi terveys, vaan aivan liian pienet nuoremmat ikäluokat. Tämä sama ongelma kohtaa Eurooppaa hyvää vauhtia lähivuosikymmeninä.

Euroopalla on myös kaksi muuta suurta haastetta. Toinen on se, että uskonpuhdistuksen sivutuotteena syntyneet ns. protestanttisen etiikan ahkeruuden ja yritteliäisyyden periaatteet löytyvät tällä hetkellä vahvempina joistakin muista kulttuureista. Talouskasvua tai edes nykyisen tason säilyttämistä ei saada aikaan elvyttämällä rahataloutta vaan elvyttämällä ahkeruus, yritteliäisyys ja toinen toisistaan huolehtiva yhteisöllisyys uuteen kukoistukseen.

Kolmas ongelma ovat taloudellisesti huolettomat maat. Liika innokkuus yhteisvaluutan ajamisessa osoittautui virheeksi. Itse asiassa on käynyt juuri niin, kuin me aikanaan suuren valiokunnan eriävässä mielipiteessämme eurosta päätettäessä totesimme. Kovin erilaisia maita ja valuuttoja ei olisi pitänyt liittää liian pikaisesti keskenään kiinteään kurssiin. Näissä maissa, esimerkiksi Kreikassa, olisi pitänyt ensin laittaa oma talous kestävällä tavalla kuntoon.

Share
Posted in Eurooppa, ahkeruus, euro, pienet ikäluokat, taloustilanne, väestöpolitiikka, väestötilastot, yhteisöllisyys, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Kuohuva Lähi-itä

Muutama viikko sitten tuli 46 vuotta täyteen tapahtumasta, joka mullisti Lähi-idän. Kuuden päivän sodassa Israel voitti naapurinsa, jotka suhtautuivat vihamielisesti juutalaiskansan olemassaoloon. Muutos syntyi siinä, että median silmissä pieni David alkoi näyttää Goljatilta. Viimeiset vuosikymmenet on yhä kiihtyvässä määrin puhuttu palaamisesta vuoden 1967 rajoihin.

Tänään esitetään erilaisia rauhanratkaisuja. Israel onkin luopunut kokonaan Gazasta ja saanut siitä kiusakseen enemmän ja vähemmän jatkuvan rakettiuhan.

Samaan aikaan merkittävä poliittinen ja sotilaallinen mahti Syyria on vakavassa sisällissodassa. Uskonryhmät, heimot ja erilaiset valtaryhmät surmaavat säälimättömästi toisiaan. Egypti on jakaantunut jokseenkin kahtia jyrkän linjan islamisteihin ja eri tavoin uudistusmielisiin. Uusimpien tietojen mukaan Egyptillä on merkittävä ongelma etelässä eli Niilinvirran yläjuoksulla. Etiopia on jo pitkällä uuden padon rakentamisessa.

Kansainvälinen yhteisö on ollut aivan liian passiivinen kärsivien ihmisten auttamisessa Syyriassa. Toivon säteitä on kuitenkin meidän ihmisten ulkopuolellakin. Ennen ajanlaskumme alkua profeetta Jesaja kirjoitti luvussaan 19. rauhasta ja yhteistyöstä Assurin (Syyrian), Egyptin ja Israelin kesken. Merkittävä uutinen, aikanaan.

Share
Posted in Israel, Lähi-Itä, Syyria, ajankohtaiset uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Hyviä asiantuntijoita kannattaa kuunnella

Viisitoista vuotta sitten kirjoitin, hyviä asiantuntijoita kuultuamme, Suuren valiokunnan eli Eurooppa-asioita käsittelevän valiokunnan eriävässä mielipiteessäni Suomen ja eräiden muiden maiden liittymisestä euroalueeseen:

- Käytännössä keskenään kiinteiden kurssien järjestelmä merkitsee riskin ottamista. Näin laajalla alueella toistaiseksi erillisten jäsenvaltioiden kansantaloudet voivat kehittyä eri tavoin. Eri jäsenmaissa noudatettava oma ja sittenkin suurelta osin itsenäinen talous- ja finanssipolitiikka aiheuttavat tosiasiallisia jännitystiloja kiinnitettyjen valuuttojen välille. Uudessa järjestelmässä euro kyllä kelluu valuuttamarkkinoilla, mutta euron valuuttakurssi ei tule sisältämään informaatiota pienten kansallisvaltioiden taloudellisesta tilanteesta.

Viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, että teksti on pitänyt paikkansa. Huonot ratkaisut ja suoranainen epärehellisyys ovat aiheuttaneet melkoisia uhkia alueemme talouksille. Virheiden korjaaminen on rankkaa ja vaikeaa. Hyviä asiantuntijoita kannattaa kuunnella, ajoissa.

Share
Posted in EMU, EU, Eurooppa, eduskuntatyö, euro, eurokriisi, muistelmat, talous, talouskriisi | Kommentit poissa käytöstä

Pahoinvointia vähentämällä selviämme

Istuimme Vantaan valtuuston perinteisessä puolentoista päivän seminaarissa, jossa mietimme nelivuotiskauden tulevia asioita. Siis vantaalaiset Turussa!

Vantaa on edelleen elinvoimainen kunta, mutta talous on tiukoilla. Meillä 75-vuotiaiden määrä kasvaa erittäin voimakkaasti, mutta silti olemme parinkymmenenkin vuoden päästä suomalaisten kuntien nuoremmasta päästä.

Lähiaikoina monissa kunnissa on uhkana, että joudumme karsimaan investointeja sekä kehittämään palveluiden tuottamistapaa ja tehokkuutta. Valtionosuuksien leikkaukset, talouden heikkeneminen sekä työttömyyden uhkaava kasvu johtavat siihen, että lainojen määrä ja kunnallisvero nousevat – monissa kunnissa.

Vantaalaisten johtavien virkahenkilöiden toimesta esitettiin monia hyviä ja toteuttamiskelpoisia toimintatapoja. Omaksi tuntumakseni on jäänyt, että sittenkin yksi keino on ylitse muiden, oman elämän hallinta. Pitkäjänteinen keino selvitä näistä haasteista on vähentää pahoinvointia. Todettiin oikein virallisesti Vantaaltakin, että suurin turvallisuusongelma on alkoholi.

Terveellä yhteisöllisyydellä on pelisäännöt. Vanheneva Suomi – ja Eurooppa – tarvitsevat uuden moraalisen koodin. Koetun ja koetellun. Oikea koodi, elämänohjeet, toteutuu elämässä ja käytännössä.

Share
Posted in Vantaa, arvot, huolenpito, kuntapolitiikka, suuret ikäluokat, talous, turvallisuus, työttömyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Uusmaalaisten ääni: maakuntavaltuusto hoitamaan metropoliasioita

Kävimme pari viikkoa sitten tiukan keskustelun ja sähköpostikierroksen metropolin asioista. Tiukan väännön jälkeen yhteiseksi kannaksemme muotoutui, että toimivin hallinnollinen ratkaisu laajalla metropolialueella perustuu vahvistetun maakuntaliiton malliin.

Täälläkin kuntaselvitykset ja vapaaehtoiset liitokset ovat mahdollisia. Kuitenkin paikallisen demokratian ja vaikuttamisen tarve korostuu entisestään, jos kuntia liittyy yhteen. Pohdiskelu toimivasta paikallisesta vaikuttamisesta on jäänyt aivan liian vähälle. Tältä osin tarvittaisiin voimakkaita toimenpiteitä, jopa nykyisten suurten kuntien jakaminen pienempiin toiminnallisiin alueisiin.

Alueella tarvitaan vahvaa verkostomaista yhteistyötä. Kaikki saavat silloin hyödyn siitä, mitä jotkut ovat kehittäneet ja keksineet. Osa eri selvityksissä mainituista ongelmista on riippumattomia hallinnollisista rakenteista. Esimerkiksi syrjäytyminen ja segregaatio johtuvat monista kulttuurisista ja taloudellisista seikoista.

Vahvan ja uusia toimihenkilöitä vaativan metropolihallinnon toteuttaminen edellyttäisi selkeätä visiota kuntalaisten arjen palveluiden parantamisesta ja eri alueilla asuvien kuntalaisten yhdenvertaisuuden lisäämisestä. Nykyisten taloudellisten näkymien perusteella ei kuitenkaan näytä ilmeiseltä, että kattavan metropolihallinnon luominen olennaisesti turvaisi tätä.

Share
Posted in Helsinki, Vantaa, kuntaliitokset, kuntapolitiikka, kuntauudistus, metropoliuudistus, palveluiden järjestäminen, seudullinen yhteistyö, yhdenvertaisuus | Kommentit poissa käytöstä