Category Archives: ajankohtaiset uutiset

Kotihoidontuesta väännettiin kättä

Kristillisdemokraattien linja on selvä. Perheillä tulee olla oikeus päättää, miten kotihoidon tukea käytetään. Emme pystyneet tätä tässä vaiheessa aivan turvaamaan, mutta tuen kesto ja taso säilyvät. Mutta jotakin hyvääkin. Hallitus tulee korostaneeksi sitä, että lapsi tarvitsee isän ja äidin. Erinomaista. … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, perhe, perheen merkitys, talous | Kommentit poissa käytöstä

Kuohuva Lähi-itä

Muutama viikko sitten tuli 46 vuotta täyteen tapahtumasta, joka mullisti Lähi-idän. Kuuden päivän sodassa Israel voitti naapurinsa, jotka suhtautuivat vihamielisesti juutalaiskansan olemassaoloon. Muutos syntyi siinä, että median silmissä pieni David alkoi näyttää Goljatilta. Viimeiset vuosikymmenet on yhä kiihtyvässä määrin puhuttu … Continue reading

Posted in Israel, Lähi-Itä, Syyria, ajankohtaiset uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme uusia hyvinvoinnin tukitoimia

Syrjäytyminen ei ole enää vain alueellinen, syrjäseuduille keskittyvä ilmiö, vaan myös taajaan asuttujen kasvukeskusten ongelma. Sosioekonomiset erot ovat jatkuvassa kasvussa. Niiden vaikutukset eivät ilmene vain koko väestön kattavina tuloerojen kasvuna, vaan myös terveys- ja hyvinvointieroina. Sijoitettujen lasten hoitokustannukset maksavat Suomen … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, huolenpito, lapset ja lapsiperheet, lastensuojelu, nuorten hyvinvointi, nuorten yhteiskuntatakuu, perhe, syrjäytyminen | Kommentit poissa käytöstä

Lapsiperheiden köyhyys vaatii erityistoimia

Tiistaina 27.11. vietettiin kansainvälisen köyhyyden päivää. Köyhyysrajana Suomessa pidetään kuuttakymmentä prosenttia keskitulosta. Tämän rajan alapuolella on merkittävä määrä myös lapsiperheitä. Eräiden arvioiden mukaan noin 150 000 lasta elää köyhyydessä. Erityisiä toimenpiteitä tarvitaan niissä tilanteissa, joissa köyhyys periytyy sosiaalisista ja taloudellisista … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, huolenpito, kotihoidontuki, köyhyys, lapset ja lapsiperheet, lapsilisät, perhe, vanheimpainrahakausi | Kommentit poissa käytöstä

Lapsiperheille tukea ja vaihtoehtoja

Pääministeri Katainen kantoi huolta kotiäitien työllistymisestä ja eläkkeistä. Vertauskohtana olivat olot Ruotsissa. Ehkä suurin yksittäinen syy pienten lasten vanhempien joustavaan työssäkäyntiin Ruotsissa löytyy ainakin näin ulkopuolisen tarkkailijan arvion mukaan työmarkkinoiden joustavuudesta. Ruotsissa vanhempainrahakautta voi pitää pätkissä ja jaksoissa lapsen seitsemän … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, huolenpito, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, osa-aikatyö, perhe, työ, työllisyys, vanheimpainrahakausi | Kommentit poissa käytöstä

Onko marjanpoiminta rikkaus vai rikotaanko jokamiehenoikeuksia?

Jokamiehenoikeuteen perustuva marjanpoiminta on tapaoikeutta, jota tulee varjella ja pitää yllä. Tähän perustuu myös kaupallinen ja organisoitu poiminta, joka on sekä marjojen hyödyntämisen että poimijoiden kannalta hyväksi. Kuitenkin poiminnan väitetään saaneen piirteitä, jotka eivät kuulu perinteiseen marjanpoimintaan. Tämä koskee sekä … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, jokamiehenoikeudet, muussa mediassa | Kommentit poissa käytöstä

Eurokriisin ytimessä

Liberalismin perustajanlaskija Adam Smith kirjoitti vapauden tärkeästä merkityksestä terveelle taloudelle. Sosialismin teoreetikot olivat valmiit ottamaan tuotantovälineet yhteisomistukseen. Kulttuureistamme löytyy myös kolmen periaatteen malli. Joka perheellä tuli olla oma maaomaisuutensa. Sosiaalisista syistä velkaantunut sai lainaa ja velkansa aika ajoin anteeksi. Viideskymmenes … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, euro, eurokriisi, talous, talouskriisi, taloustilanne, velkaantuminen | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme vahvaa perhepolitiikkaa

Tarvitsemme entistä vahvempaa perhepolitiikkaa selvitäksemme myös talouden kestävyysvajeesta. Talouden kymmenen miljardin kestävyysvajeen taustalla on lisäksi ikäluokkien pienuus, joka on seurausta 70-luvun väestöpoliittisista ratkaisuista. Mielestäni perhepolitiikkaa tulisikin vahvistaa eikä heikentää. VATT:n johtajaksi valittu Juhana Vartiainen perusteli tarvetta arvioida kotihoidon tukea uusiksi … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, maahanmuutto, perhe, talous, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Sosiaalisesti oikeudenmukainen kehysratkaisu tukee kasvua

Vaikeina taloudellisina aikoina hallitukselta odotetaan päätöksiä, jotka turvaavat oikeudenmukaisuuden toteutumisen ja antavat edellytyksiä talouskasvulle. Näihin odotuksiin on hallitus kehysratkaisullaan nyt vastannut. Pidän saavutettua neuvottelutulosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2012−2016 Kristillisdemokraattien tavoitteiden kannalta tyydyttävänä, sillä kehyksissä vahvistetaan edellytyksiä huolehtia heikoista samalla kun … Continue reading

Posted in ALV, ajankohtaiset uutiset, ennaltaehkäisy, hallitus, kehysratkaisu, kotihoidontuki, talous, veromuutokset, verot, verotus | Kommentit poissa käytöstä

Kestävyysvaje tarvitsee vahvaa perhepolitiikkaa

Suomalaisen talouspolitiikan keskeinen ongelma on pitkän tähtäimen kestävyysvaje. Väestörakenteemme muuttuu kymmenessä vuodessa niin paljon, että tekeviä käsiä ja jalkoja ei ole tarpeeksi suhteessa hoidon ja hoivan tarpeeseen eikä suhteessa terveeseen tuotantotoimintaan. Kotihoidon tuen juuret löytyvät mm. Espoon ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, hallitus, kehysratkaisu, kestävyysvaje, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, perhe, perheen merkitys, talous, työ, väestöpolitiikka, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Pienimpiä tukia korotettava

Valtiontalouden tasapainotustalkoissa voidaan joutua tilanteeseen, jossa pienimpiä tukia, kuten esimerkiksi lapsilisiä, tulee selkeästi korottaa. Nykyinen talousahdinko ei ole pienituloisten ja lapsiperheiden aikaansaama. Siksi olisi kohtuutonta maksattaa sitä heillä. Kun kuitenkin joudutaan tekemään verotuksessa ratkaisuja, jotka koskettavat kaikkia, tarvitaan tukitoimia. Vanha … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lapsilisät, pienituloiset, talous, talouskriisi, verotus | Kommentit poissa käytöstä

Ravintoloiden aukioloaikojen haittavaikutukset luvataan huomioida alkoholipoliittisessa kokonaisuudistuksessa

Saamani palautteen perusteella olen ilmaissut huoleni ravintoloiden nykyisistä aukioloajoista aiheutuvista yhteiskunnallisista ja taloudellisista haitoista. – Nämä jatkoajat ovat taloudellisesti merkittäviä yrittäjille, mutta ne aiheuttavat myös kansantaloudelle kustannuksia. Kirjallisessa kysymyksessäni korostin kansanterveydelle, yleiselle järjestykselle kuin poliisin tehtävien suorittamisellekin aiheutuvia haittavaikutuksia. – … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, alkoholilaki, alkoholipoliittinen kokonaisuudistus, hallitusohjelma, kirjalliset kysymykseni, poliisi, ravintoloiden aukioloajat, terveyden edistäminen, turvallisuus | Kommentit poissa käytöstä

Ennalta ehkäisevällä otteella kestävyysvajetta vastaan

Satunnaista velkaantumista haastavampi tehtävä on korjata pitkävaikutteista kestävyysvajetta. Tiedämme hyvin, että palvelusektorilla ja varsinkin kunnissa valmistaudutaan suureen muutokseen. Valtiovarainministeriön rankimpien laskelmien mukaan 12 vuodessa kuntien velka jopa kymmenkertaistuu tai vaihtoehtoisesti veroaste nousee yli neljä prosenttia. Pahimmillaan maassamme olisi kuntia, joissa … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kestävyysvaje, kuntapolitiikka, kuntatalous, kuntauudistus, terveelliset elämäntavat, terveyden edistäminen, terveys, työhyvinvointi, työllisyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Kristillisdemokraatit saivat läpi tavoitteitaan budjetin eduskuntakäsittelyssä

Budjettisopu on syntynyt, kun hallitusryhmien edustajat valtiovarainvaliokunnassa ovat päässeet yksimielisyyteen valtion ensi vuoden talousarvioon eduskunnassa tehtävistä muutoksista. Kristillisdemokraattien tekemistä kymmenestä talousarvioaloitteesta toteutuu yhdeksän, mikäli budjetin käsittely etenee täysistunnoissa sovitulla tavalla. Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä kuvailisin budjettisopua niin, että siinä on aivan oikein … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, budjetti 2012, eduskuntatyö, ennaltaehkäisy, hallitus, lapset ja lapsiperheet, poliisi, talous, terveyden edistäminen, turvallisuus, turvapaikanhakijat, vesien suojelu, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Poliisien työtaakkaa vähennettävä

Olen tänään 29.11.2011 jättänyt kirjallisen kysymyksen liittyen ravintoloiden aukioloaikoihin. Erityisesti anniskeluaikojen jatkoajat ovat hyvin ongelmallisia. Nämä jatkoajat ovat taloudellisesti merkittäviä yrittäjille, mutta ne aiheuttavat myös kansantaloudelle kustannuksia. Huolestuneena olen tilastoista todennut, että poliisi saa hälytystehtäviä paljon yöaikaan. Esimerkiksi vuonna 2010 Keski-Uudenmaan … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, eduskuntatyö, ennaltaehkäisy, hallitus, kirjalliset kysymykseni, poliisi, talous, terveelliset elämäntavat, turvallisuus | Kommentit poissa käytöstä

Rauhan avaimia

Kansalaiset ovat kyselleet Suomen roolista Unescon Palestiinan jäsenyyttä koskeneessa äänestyksessä. Siinä Unesco hyväksyi Palestiinan uudeksi jäsenekseen. Keskustelun ja äänestyksen yhteydessä kävi selväksi, että EU-maista mm. Ruotsi ja Saksa vastustivat Palestiinan jäsenyyttä tässä vaiheessa. Mm. Tanska pidättäytyi. Esimerkiksi Ruotsin pääministeri Reinfeldt … Continue reading

Posted in Israel, Lähi-Idän rauhanprosessi, Lähi-Itä, PA, Unesco, ajankohtaiset uutiset, eduskuntatyö, rauhankasvatus | Tagged , , , , , | Kommentit poissa käytöstä

Uusimaa ja Helsinki pohtivat kuntapolitiikkaa

Osallistuimme mukavalla joukolla lauantaina 15.10.2011 KD:n Uudenmaan ja Helsingin piirien järjestämään Kunta 2012 – seminaariin Helsingissä. Paikalla oli Helsingin ja Uudenmaan piiriaktiiveja ja ensi syksyn kunnallisvaaliehdokkuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Meidän elämämme vaikuttaa talous varsin vahvasti. Kunnallisen vaikuttamisen avainkysymyksiä ovat siksi myös taloudelliset asiat.  … Continue reading

Posted in Helsinki, Uusimaa, ajankohtaiset uutiset, kuntatalous, yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Suora kansanvaali ja pormestarin valinta mahdollistettava

Käynnistyvään kuntauudistukseen liittyy myös kuntalain uudistaminen. Tässä muutostilanteessa tulee lainsäädännöllä turvata kuntien mahdollisuus valita johtajansa suoralla kansanvaalilla. Tämä käytännössä määräaikaisen pormestarin valintaan liittyvä vaali mahdollistaisi entistä suoremmat kansalaisten suhteet hallintoon, joka helposti jää kuntalaisille vieraaksi. Luonnollista olisi, että suora kansanvaali porrastettaisiin … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kunnallislaki, kuntauudistus, kuntien tehtävät, lähiyhteisöt, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Harkintaa Lähi-idässä

Syyskuu 2011 saattaa olla jälleen merkittävä kuukausi Lähi-idässä ja YK:ssa. On tiedossa, että palestiinalaiset  todennäköisesti sekä Länsirantaa hallinnoivan Fatahin että Gazaa johtavan Hamasin toimesta esittävät Palestiinalaisvaltion entistä selkeämpää tunnustamista, ehkä jopa YK:n itsenäiseksi jäsenvaltioksi asti. Prosessi ei tässä tilanteessa sinänsä johda … Continue reading

Posted in Israel, Lähi-Idän rauhanprosessi, Lähi-Itä, PA, YK, ajankohtaiset uutiset | Kommentit poissa käytöstä

Vapaaehtoisia arvoihin sitoutujia

Viime viikkojen käsittämättömät uutiset ovat tuoneet mieleemme muistoja pienemmistä mutta silti hyvin traagisista tilanteista omassa maassamme. Eräs ensimmäisistä olivat Myyrmannin tapahtumat omassa kotilähiössäni yli kahdeksan vuotta sitten. Myös Norjan järkyttävien tapahtumien jälkeen keskustelua on käyty monin äänenpainoin. Ratkaisuiksi on esitetty … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, arvokeskustelu, arvot, avoimuus, pelko, talous, vapaus, yksilökeskeisyys, yksinäisyys | Tagged , , , , , , , , , | Kommentit poissa käytöstä