Category Archives: hoitohenkilökunnan määrä

Viisaita SUPERajatuksia lasten päivähoidosta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER on julkaissut kiintoisan tutkimuksen jäsentensä käsityksistä päivähoitotyössä. Monet havainnot ansaitsevat tulla mainituiksi tässäkin. Kuntien päivähoidossa oli vuonna 2010 yksivuotiaista yksi prosentti, kaksivuotiaista 48% ja 5-vuotiaista 72%. Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan päivähoidon riskitekijöitä ovat lapsen liian … Continue reading

Posted in Luokittelematon, hoitohenkilökunnan määrä, huolenpito, hyvä hoito, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, palveluiden järjestäminen | Kommentit poissa käytöstä

Saadaanko lähipalvelut turvattua?

Kuntauudistukseen liittyvä lähipalveluiden turvaaminen ei ratkea kiistelemällä, vaikka siitä poliittista kädenvääntöä käydäänkin. Kaikkia tyydyttävän ratkaisun keskiöön muodostuu kaksi ydinkysymystä. Ensimmäinen on se, ketkä meitä 20 vuoden päästä hoitavat. Tekemistämme päätöksistä huolimatta emme tiedä, onko meillä väestörakenteeseemme suhteutettuna tarpeeksi hoitajia. Tämä … Continue reading

Posted in erityisvastuualueet (Erva), hoitohenkilökunnan määrä, kuntaliitokset, kuntauudistus, kuntavaalit2012, kuntien tehtävät, lainsäädäntötyö, lähipalvelut, palveluiden järjestäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (sote), suuret ikäluokat, terveys | Kommentit poissa käytöstä

Ikäihmistemme hyvä hoito

Jokainen seniorikansalaisemme on oikeutettu vähintäänkin yhtä hyvään hoitoon kuin mitä me nuoremmat olemme vanhemmiltamme saaneet. Tarvitsemme riittävästi hoitohenkilökuntaa ja heille asiallisen palkkauksen. On surullista, että liian moni vanhus joutuu viettämään elämänsä loppuvaiheita yksinäisyyden tunteen kanssa. Joudumme myös katsomaan peiliin. Miksi … Continue reading

Posted in hoitohenkilökunnan määrä, hoiva-alojen palkkaus, huolenpito, hyvä hoito, ikäihmiset, lainsäädäntötyö, lähiyhteisöt, palveluiden järjestäminen, seniorikansalaiset, turvallisuus, vanhuspalvelulaki, väestöpolitiikka, yksinäisyys | Kommentit poissa käytöstä