Category Archives: kuntapolitiikka

Metropoli maakunnan laajuiseksi

Maakuntavaltuuston jäsenenä tuen mielelläni puhemies Eero Heinäluoman ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelän ajatusta alueellisesti laajasta metropolista. Jos päätökset tehtäisiin vain 14 kunnan kesken, niin epäilemättä syntyisi uusia ja turhia rajalinjoja Uudenmaan maakuntaliiton nykyisten jäsenkuntien keskelle. Samalla on pidettävä järki mukana … Continue reading

Posted in Uusimaa, metropoliuudistus, seudullinen yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Pahoinvointia vähentämällä selviämme

Istuimme Vantaan valtuuston perinteisessä puolentoista päivän seminaarissa, jossa mietimme nelivuotiskauden tulevia asioita. Siis vantaalaiset Turussa! Vantaa on edelleen elinvoimainen kunta, mutta talous on tiukoilla. Meillä 75-vuotiaiden määrä kasvaa erittäin voimakkaasti, mutta silti olemme parinkymmenenkin vuoden päästä suomalaisten kuntien nuoremmasta päästä. … Continue reading

Posted in Vantaa, arvot, huolenpito, kuntapolitiikka, suuret ikäluokat, talous, turvallisuus, työttömyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Uusmaalaisten ääni: maakuntavaltuusto hoitamaan metropoliasioita

Kävimme pari viikkoa sitten tiukan keskustelun ja sähköpostikierroksen metropolin asioista. Tiukan väännön jälkeen yhteiseksi kannaksemme muotoutui, että toimivin hallinnollinen ratkaisu laajalla metropolialueella perustuu vahvistetun maakuntaliiton malliin. Täälläkin kuntaselvitykset ja vapaaehtoiset liitokset ovat mahdollisia. Kuitenkin paikallisen demokratian ja vaikuttamisen tarve korostuu … Continue reading

Posted in Helsinki, Vantaa, kuntaliitokset, kuntapolitiikka, kuntauudistus, metropoliuudistus, palveluiden järjestäminen, seudullinen yhteistyö, yhdenvertaisuus | Kommentit poissa käytöstä

Luovuutta kuntaratkaisuun

Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla on vahvat kunnat, hyvä yhteistoiminta metropolitasolla ja taitavia palveluiden tuottajia. Metropoliuudistuksessa on ollut esillä kolme mallia, joista oikein mitään ei voi veikata varmaksi voittajaksi. Tärkeintä olisi kuitenkin etenevä liike hyvän asian eli toimivien palveluiden turvaamiseksi. Yksinkertaisimmillaan on … Continue reading

Posted in Helsinki, Vantaa, kuntaliitokset, kuntapolitiikka, kuntauudistus, kuntien tehtävät, metropoliuudistus, palveluiden järjestäminen, seudullinen yhteistyö, vapaus, yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Saadaanko lähipalvelut turvattua?

Kuntauudistukseen liittyvä lähipalveluiden turvaaminen ei ratkea kiistelemällä, vaikka siitä poliittista kädenvääntöä käydäänkin. Kaikkia tyydyttävän ratkaisun keskiöön muodostuu kaksi ydinkysymystä. Ensimmäinen on se, ketkä meitä 20 vuoden päästä hoitavat. Tekemistämme päätöksistä huolimatta emme tiedä, onko meillä väestörakenteeseemme suhteutettuna tarpeeksi hoitajia. Tämä … Continue reading

Posted in erityisvastuualueet (Erva), hoitohenkilökunnan määrä, kuntaliitokset, kuntauudistus, kuntavaalit2012, kuntien tehtävät, lainsäädäntötyö, lähipalvelut, palveluiden järjestäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (sote), suuret ikäluokat, terveys | Kommentit poissa käytöstä

Palvelut, lähimmäisyys sekä ihmisen ja työn arvostaminen kuntien voimavaroiksi

Posted in arvot, kuntapolitiikka, kuntavaalit2012, palveluiden järjestäminen | Kommentit poissa käytöstä

Monimuotoisia kuntia

Metropolialueella kunnat tulevat toimeen verotuloilla. Yhteen liitetty suurkunta tarvitsisi vahvan paikallisdemokratian. Sitä mallia ei vielä ole. Kuntaratkaisun rinnalle on nostettu metropoliratkaisu, kuten Vantaan kannanotossa keskiviikkona alueen kuntien kokoontumisessa. Kukaan ei ole esittänyt lopullista mallia metropolista, mutta maankäyttö, asuminen ja liikenne … Continue reading

Posted in kuntaliitokset, kuntapolitiikka, kuntien tehtävät, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Kuntien tehtäviä täsmennettävä

Selvittelyvaiheeseen saatettu kuntauudistus kertoo siitä, että kuntien tehtäviä ei ole täsmällisesti hahmotettu. Erityisen ongelmallista on kallis erikoissairaanhoito, jonka asema suhteessa perusterveydenhoitoon, kuntiin ja valtioon tulisi täsmentää ennen merkittäviä kuntamuutoksia. Paikallisen demokratian eli kuntalaisten omaan lähiöön kohdistuvan toimeliaisuuden edistäminen olisi välttämätöntä … Continue reading

Posted in kuntapolitiikka, kuntauudistus, kuntien tehtävät, suuret ikäluokat, työllisyys, työperäinen maahanmuutto, väestöpolitiikka, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Ennalta ehkäisevällä otteella kestävyysvajetta vastaan

Satunnaista velkaantumista haastavampi tehtävä on korjata pitkävaikutteista kestävyysvajetta. Tiedämme hyvin, että palvelusektorilla ja varsinkin kunnissa valmistaudutaan suureen muutokseen. Valtiovarainministeriön rankimpien laskelmien mukaan 12 vuodessa kuntien velka jopa kymmenkertaistuu tai vaihtoehtoisesti veroaste nousee yli neljä prosenttia. Pahimmillaan maassamme olisi kuntia, joissa … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kestävyysvaje, kuntapolitiikka, kuntatalous, kuntauudistus, terveelliset elämäntavat, terveyden edistäminen, terveys, työhyvinvointi, työllisyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Kunnille resurssit ja ohjelma ennaltaehkäisevään työhön

“Kuntauudistus tarvitsee rinnalleen vahvan ongelmia ennaltaehkäisevän toimintasuunnitelman”, vaadin tänään lauantaina Laihialla KD:n Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa. Ennaltaehkäisevät elementit ovat talouden kestävyyden kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Terveydenhuollon kustannukset ovat luonnostaan väestön ikääntymisen vuoksi merkittävässä nousussa. Liikunta, terveelliset elintottumukset ja päihteetön elämäntapa ovat keskeisiä … Continue reading

Posted in ennaltaehkäisy, kuntatalous, kuntauudistus, kuntien tehtävät, taloustilanne, terveelliset elämäntavat | Kommentit poissa käytöstä

Uusimaa ja Helsinki pohtivat kuntapolitiikkaa

Osallistuimme mukavalla joukolla lauantaina 15.10.2011 KD:n Uudenmaan ja Helsingin piirien järjestämään Kunta 2012 – seminaariin Helsingissä. Paikalla oli Helsingin ja Uudenmaan piiriaktiiveja ja ensi syksyn kunnallisvaaliehdokkuudesta kiinnostuneita henkilöitä. Meidän elämämme vaikuttaa talous varsin vahvasti. Kunnallisen vaikuttamisen avainkysymyksiä ovat siksi myös taloudelliset asiat.  … Continue reading

Posted in Helsinki, Uusimaa, ajankohtaiset uutiset, kuntatalous, yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Suora kansanvaali ja pormestarin valinta mahdollistettava

Käynnistyvään kuntauudistukseen liittyy myös kuntalain uudistaminen. Tässä muutostilanteessa tulee lainsäädännöllä turvata kuntien mahdollisuus valita johtajansa suoralla kansanvaalilla. Tämä käytännössä määräaikaisen pormestarin valintaan liittyvä vaali mahdollistaisi entistä suoremmat kansalaisten suhteet hallintoon, joka helposti jää kuntalaisille vieraaksi. Luonnollista olisi, että suora kansanvaali porrastettaisiin … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kunnallislaki, kuntauudistus, kuntien tehtävät, lähiyhteisöt, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme perheministerin

Vantaalla viime aikojen suuret muutokset ovat yllättäneet meitä myönteisesti. Verotulojen kertymä viime vuodelta oli odotettua parempi. Työpaikkoja on enemmän kuin mitä omat asukkaamme tarvitsevat. Päätösvaltakin näyttää säilyvän meillä itsellämme – Helsinkiin emme liity. Yksi suuri pinnan alla oleva muutos on … Continue reading

Posted in Vantaa, Vantaan tilanne, hallitusneuvottelut, nuorisotyöttömyys, perhe, perheministeri-keskustelu, suuret ikäluokat, työttömyys, vanhuspalvelulaki, veromuutokset, verot, verotus, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Kunta.tv:ssä: Kunnan tulee keskittyä avaintehtäviinsä

Kunta.tv:n haastattelussa Hannu Lehtilä haastatteli minua ajankohtaisista kysymyksistä liittyen muun muassa palveluiden järjestämiseen, kuntien talouteen ja kuntaliitoksiin. Kunta.tv on “verkossa toimiva kunta-alan asioita uutismaisesti ja ammattitaitoisesti käsittelevä tv–kanava”. Vieraile Kunta.tv:n sivuilla. Ohjelman kuvaus: ”Kunnan täytyy keskittyä avaintehtäviinsä eli terveyteen, sosiaalitehtäviin … Continue reading

Posted in Vantaa, Vantaan tilanne, kunnallislaki, kunnallisvero, kuntatalous, kuntien tehtävät, lähiyhteisöt, muussa mediassa, ostopalvelut, pakkoliitokset, palveluiden järjestäminen, seudullinen yhteistyö, seutuhallinto, suuret ikäluokat, verot, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

KD-kompassi: Jouko kertoo uskonnonopetuksen asemasta ja vaaliteemoistaan

KD-kompassi -ohjelmassa kerron, kuinka aikanaan tulin mukaan politiikkaan. Asmo Maanselän haastattelussa pohdin myös, mitä merkitystä uskonnonopetuksella on tämän päivän yhteiskunnassa ja millaisia haasteita tulevalla suomalaisella yhteiskunnalla on lähitulevaisuudessa. Olin mukana säätämässä uskonnonopetuslakia vuonna 2003. Kuuntele ohjelma klikkaamalla PLAY-nappulaa! Jouko Jääskeläinen … Continue reading

Posted in KD-kompassi, Vantaan tilanne, arvokeskustelu, henkilöhistoria, oman uskonnon opetus, uskonnonopetus, uskonnonvapaus, uskontotiede, uskontotieto, vaalit2011 | Tagged , , , , , | Kommentit poissa käytöstä

Helsingin ja Vantaan yhdistyminen ei ratkaisisi seudun ongelmia

Helsinki-Vantaan yhdistymistä käsittelevien selvitysten keskeiseksi tulokseksi näyttää jäävän, että Helsingin ja Vantaan yhdistäminen ei ratkaisisi seudun ongelmia. Continue reading

Posted in HKI-VNT yhdistymisselvitys, Helsinki, Vantaa, Vantaan tilanne, kuntaliitokset, kuntien tehtävät, pakkoliitokset, seutuhallinto | Kommentit poissa käytöstä