Category Archives: perhe

Itsenäisyys, kristillinen arvoperusta, yhteistyö

Joukon ajatuksia eurovaalien alla Saimme keskeiset vaikutteet kulttuurille, koululle ja kirkolle Euroopasta. Tätä kristillistä perintöä ei saa tärvellä huonolla taloudenhoidolla eikä ääriliberalismilla. Vanheneva ja moniarvoistuva Eurooppa tarvitsee paluuta elämänmyönteisiin ja rakentaviin kristillisiin arvoihin. Valtio ei ole itsetarkoitus, vaan tärkeintä ovat … Continue reading

Posted in EU, EU-vaalit 2014, Eurooppa, arvot, euro, itsenäisyys, kansainvälinen yhteistyö, kansallinen päätöksenteko, kristillinen arvoperusta, perhe, talous, verotus, yhteistyö | Kommentit poissa käytöstä

Avioliitto on erityinen suhde

Avioliiton rajaaminen yhden miehen ja yhden naisen väliseksi on perusteltua, koska vain tämä suhde poikkeaa kaikista muista mahdollisista suhteista. Kyse ei ole mielivaltaisesta, vaan perustellusta rajauksesta. Asialle on monesta näkökulmasta aivan riittävät perustelut. Mikä on avioliiton tarkoitus? Se on huolehtiminen, … Continue reading

Posted in arvokeskustelu, avioliitto, perhe | Kommentit poissa käytöstä

Valtiovarainvaliokunnan budjettisopimus

Valtiovarainvaliokunta on hyväksynyt valtion talousarvion muutamin harkituin lisäyksin. Niiden painopisteet olivat erityisesti sosiaaliset sekä kasvuun ja selviytymiseen liittyvät lisäpanostukset. “Valtiovarainvaliokunnan tiedotustilaisuudessa kansanedustaja Jouko Jääskeläinen korosti panostuksia, jotka kohdistuvat yritysten ja viennin tukemiseen sekä perheisiin ja kolmannen sektorin toiminnan vahvistamiseen, joiden … Continue reading

Posted in eduskuntatyö, lainsäädäntötyö, nuorten hyvinvointi, päihdeäidit, valtion talousarvio, valtiovarainvaliokunta, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Kotihoidontuesta väännettiin kättä

Kristillisdemokraattien linja on selvä. Perheillä tulee olla oikeus päättää, miten kotihoidon tukea käytetään. Emme pystyneet tätä tässä vaiheessa aivan turvaamaan, mutta tuen kesto ja taso säilyvät. Mutta jotakin hyvääkin. Hallitus tulee korostaneeksi sitä, että lapsi tarvitsee isän ja äidin. Erinomaista. … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, perhe, perheen merkitys, talous | Kommentit poissa käytöstä

Viisaita SUPERajatuksia lasten päivähoidosta

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SUPER on julkaissut kiintoisan tutkimuksen jäsentensä käsityksistä päivähoitotyössä. Monet havainnot ansaitsevat tulla mainituiksi tässäkin. Kuntien päivähoidossa oli vuonna 2010 yksivuotiaista yksi prosentti, kaksivuotiaista 48% ja 5-vuotiaista 72%. Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan päivähoidon riskitekijöitä ovat lapsen liian … Continue reading

Posted in Luokittelematon, hoitohenkilökunnan määrä, huolenpito, hyvä hoito, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, palveluiden järjestäminen | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme uusia hyvinvoinnin tukitoimia

Syrjäytyminen ei ole enää vain alueellinen, syrjäseuduille keskittyvä ilmiö, vaan myös taajaan asuttujen kasvukeskusten ongelma. Sosioekonomiset erot ovat jatkuvassa kasvussa. Niiden vaikutukset eivät ilmene vain koko väestön kattavina tuloerojen kasvuna, vaan myös terveys- ja hyvinvointieroina. Sijoitettujen lasten hoitokustannukset maksavat Suomen … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, huolenpito, lapset ja lapsiperheet, lastensuojelu, nuorten hyvinvointi, nuorten yhteiskuntatakuu, perhe, syrjäytyminen | Kommentit poissa käytöstä

Lapsiperheiden köyhyys vaatii erityistoimia

Tiistaina 27.11. vietettiin kansainvälisen köyhyyden päivää. Köyhyysrajana Suomessa pidetään kuuttakymmentä prosenttia keskitulosta. Tämän rajan alapuolella on merkittävä määrä myös lapsiperheitä. Eräiden arvioiden mukaan noin 150 000 lasta elää köyhyydessä. Erityisiä toimenpiteitä tarvitaan niissä tilanteissa, joissa köyhyys periytyy sosiaalisista ja taloudellisista … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, huolenpito, kotihoidontuki, köyhyys, lapset ja lapsiperheet, lapsilisät, perhe, vanheimpainrahakausi | Kommentit poissa käytöstä

Lapsiperheille tukea ja vaihtoehtoja

Pääministeri Katainen kantoi huolta kotiäitien työllistymisestä ja eläkkeistä. Vertauskohtana olivat olot Ruotsissa. Ehkä suurin yksittäinen syy pienten lasten vanhempien joustavaan työssäkäyntiin Ruotsissa löytyy ainakin näin ulkopuolisen tarkkailijan arvion mukaan työmarkkinoiden joustavuudesta. Ruotsissa vanhempainrahakautta voi pitää pätkissä ja jaksoissa lapsen seitsemän … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, huolenpito, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, osa-aikatyö, perhe, työ, työllisyys, vanheimpainrahakausi | Kommentit poissa käytöstä

Miten lapsemme voivat?

Pelastakaa Lapset ry:n julkaiseman kansainvälisen raportin mukaan lasten hyvinvointi on kääntynyt Suomessa laskuun. Edellisessä lasten hyvinvointivertailussa Suomi sijoittui toiseksi, kun tällä kertaa (2005–2010) Suomi oli pudonnut sijalle 14. Kehityksen indeksissä lasten hyvinvointia oli mitattu mm. lapsikuolleisuutta, lasten aliravitsemusta ja koulunkäyntiä … Continue reading

Posted in huolenpito, lapset ja lapsiperheet | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme vahvaa perhepolitiikkaa

Tarvitsemme entistä vahvempaa perhepolitiikkaa selvitäksemme myös talouden kestävyysvajeesta. Talouden kymmenen miljardin kestävyysvajeen taustalla on lisäksi ikäluokkien pienuus, joka on seurausta 70-luvun väestöpoliittisista ratkaisuista. Mielestäni perhepolitiikkaa tulisikin vahvistaa eikä heikentää. VATT:n johtajaksi valittu Juhana Vartiainen perusteli tarvetta arvioida kotihoidon tukea uusiksi … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, maahanmuutto, perhe, talous, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Sosiaalisesti oikeudenmukainen kehysratkaisu tukee kasvua

Vaikeina taloudellisina aikoina hallitukselta odotetaan päätöksiä, jotka turvaavat oikeudenmukaisuuden toteutumisen ja antavat edellytyksiä talouskasvulle. Näihin odotuksiin on hallitus kehysratkaisullaan nyt vastannut. Pidän saavutettua neuvottelutulosta valtiontalouden kehyksistä vuosille 2012−2016 Kristillisdemokraattien tavoitteiden kannalta tyydyttävänä, sillä kehyksissä vahvistetaan edellytyksiä huolehtia heikoista samalla kun … Continue reading

Posted in ALV, ajankohtaiset uutiset, ennaltaehkäisy, hallitus, kehysratkaisu, kotihoidontuki, talous, veromuutokset, verot, verotus | Kommentit poissa käytöstä

Kestävyysvaje tarvitsee vahvaa perhepolitiikkaa

Suomalaisen talouspolitiikan keskeinen ongelma on pitkän tähtäimen kestävyysvaje. Väestörakenteemme muuttuu kymmenessä vuodessa niin paljon, että tekeviä käsiä ja jalkoja ei ole tarpeeksi suhteessa hoidon ja hoivan tarpeeseen eikä suhteessa terveeseen tuotantotoimintaan. Kotihoidon tuen juuret löytyvät mm. Espoon ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, hallitus, kehysratkaisu, kestävyysvaje, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, perhe, perheen merkitys, talous, työ, väestöpolitiikka, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Pienimpiä tukia korotettava

Valtiontalouden tasapainotustalkoissa voidaan joutua tilanteeseen, jossa pienimpiä tukia, kuten esimerkiksi lapsilisiä, tulee selkeästi korottaa. Nykyinen talousahdinko ei ole pienituloisten ja lapsiperheiden aikaansaama. Siksi olisi kohtuutonta maksattaa sitä heillä. Kun kuitenkin joudutaan tekemään verotuksessa ratkaisuja, jotka koskettavat kaikkia, tarvitaan tukitoimia. Vanha … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lapsilisät, pienituloiset, talous, talouskriisi, verotus | Kommentit poissa käytöstä

Kristillisdemokraatit saivat läpi tavoitteitaan budjetin eduskuntakäsittelyssä

Budjettisopu on syntynyt, kun hallitusryhmien edustajat valtiovarainvaliokunnassa ovat päässeet yksimielisyyteen valtion ensi vuoden talousarvioon eduskunnassa tehtävistä muutoksista. Kristillisdemokraattien tekemistä kymmenestä talousarvioaloitteesta toteutuu yhdeksän, mikäli budjetin käsittely etenee täysistunnoissa sovitulla tavalla. Valtiovarainvaliokunnan jäsenenä kuvailisin budjettisopua niin, että siinä on aivan oikein … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, budjetti 2012, eduskuntatyö, ennaltaehkäisy, hallitus, lapset ja lapsiperheet, poliisi, talous, terveyden edistäminen, turvallisuus, turvapaikanhakijat, vesien suojelu, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Urotekoja vai uhrautumista

Hyvin muistan, miten jo nuorena poliitikkona pidin kunnia-asianani perheiden asian hoitamista. Lasten kotihoidon tuki oli se suuri kysymys, jota puolueeni silloin oli ponnekkaasti ja myös onnekkaasti ajanut. Iloitsen siitä ajasta. Mutta ainahan näihin meidän innostuksen kohteisiimme liittyy myös tunnetta tekeillä … Continue reading

Posted in arvot, hallitus, hallitusneuvottelut, hallitusohjelma, kotihoidontuki, muistelmat, uusi hallitus, yhteistyö, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme perheministerin

Vantaalla viime aikojen suuret muutokset ovat yllättäneet meitä myönteisesti. Verotulojen kertymä viime vuodelta oli odotettua parempi. Työpaikkoja on enemmän kuin mitä omat asukkaamme tarvitsevat. Päätösvaltakin näyttää säilyvän meillä itsellämme – Helsinkiin emme liity. Yksi suuri pinnan alla oleva muutos on … Continue reading

Posted in Vantaa, Vantaan tilanne, hallitusneuvottelut, nuorisotyöttömyys, perhe, perheministeri-keskustelu, suuret ikäluokat, työttömyys, vanhuspalvelulaki, veromuutokset, verot, verotus, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Perhepolitiikka on hallitusneuvottelujen jokeri

Viime viikkoina on jälleen esitetty uutta perheministeriä tulevaan halitukseen. Muistini mukaan tätä esitystä on pidetty esillä jo monien vaalien alla. Mitään ei ole vielä tapahtunut, mutta olisiko jo nyt tämän aika? Väestö- ja perhepolitiikan suunnan valinta saattaa nousta keskeiseksi tekijäksi … Continue reading

Posted in KD vaaliohjelma, hallitusneuvottelut, perhe, perheen merkitys, perheministeri-keskustelu, vaalit2011, verot, verotus, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä