Category Archives: väestöpolitiikka

Euroopalla on vakava ikääntymisongelma

Suomi on valitettavana edelläkävijänä eurooppalaisessa ikääntymisessä. Meidän ongelmiamme eivät ole ihmisten entistä pidempi elämä ja parempi terveys, vaan aivan liian pienet nuoremmat ikäluokat. Tämä sama ongelma kohtaa Eurooppaa hyvää vauhtia lähivuosikymmeninä. Euroopalla on myös kaksi muuta suurta haastetta. Toinen on … Continue reading

Posted in Eurooppa, ahkeruus, euro, pienet ikäluokat, taloustilanne, väestöpolitiikka, väestötilastot, yhteisöllisyys, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Pahoinvointia vähentämällä selviämme

Istuimme Vantaan valtuuston perinteisessä puolentoista päivän seminaarissa, jossa mietimme nelivuotiskauden tulevia asioita. Siis vantaalaiset Turussa! Vantaa on edelleen elinvoimainen kunta, mutta talous on tiukoilla. Meillä 75-vuotiaiden määrä kasvaa erittäin voimakkaasti, mutta silti olemme parinkymmenenkin vuoden päästä suomalaisten kuntien nuoremmasta päästä. … Continue reading

Posted in Vantaa, arvot, huolenpito, kuntapolitiikka, suuret ikäluokat, talous, turvallisuus, työttömyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Tämän päivän maksuhäiriö – huomisen asunnottomuus?

Suomessa tänään ja nyt tehdään paljonkin työtä perinteisen asunnottomuuden vähentämiseksi. Ketjussa ovat rakentaminen, tuettu asuminen, sosiaalinen tuki ja päihteiden hallinta. Itse pidän tehokkaimpana etenemistienä raittiutta, mutta tästä on toki monia variaatioita. Asunnottomuutta on perinteisesti pidetty rantojen ja metsien miesten ongelmana. … Continue reading

Posted in asuminen, asunnottomuus, työttömyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Saadaanko lähipalvelut turvattua?

Kuntauudistukseen liittyvä lähipalveluiden turvaaminen ei ratkea kiistelemällä, vaikka siitä poliittista kädenvääntöä käydäänkin. Kaikkia tyydyttävän ratkaisun keskiöön muodostuu kaksi ydinkysymystä. Ensimmäinen on se, ketkä meitä 20 vuoden päästä hoitavat. Tekemistämme päätöksistä huolimatta emme tiedä, onko meillä väestörakenteeseemme suhteutettuna tarpeeksi hoitajia. Tämä … Continue reading

Posted in erityisvastuualueet (Erva), hoitohenkilökunnan määrä, kuntaliitokset, kuntauudistus, kuntavaalit2012, kuntien tehtävät, lainsäädäntötyö, lähipalvelut, palveluiden järjestäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (sote), suuret ikäluokat, terveys | Kommentit poissa käytöstä

Terveet arvot, terve talous

Keskustelu Suomen ja laajemmin Euroopan taloudesta on tuonut selkeästi esille sen, että kaiken terveen talouden perustana ovat terveet arvot. Kun nopeiden voittojen tavoittelu sekä numeroiden ympärillä pyörivä talous ohittavat yhteiskunnan pitkäjänteisen rakentamistyön, voidaan varmuudella odottaa kuplia, jotka puhkeavat kivuliaalla tavalla. … Continue reading

Posted in arvot, ennaltaehkäisy, kestävyysvaje, nuorisotyöttömyys, nuorten yhteiskuntatakuu, talous, taloustilanne, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme vahvaa perhepolitiikkaa

Tarvitsemme entistä vahvempaa perhepolitiikkaa selvitäksemme myös talouden kestävyysvajeesta. Talouden kymmenen miljardin kestävyysvajeen taustalla on lisäksi ikäluokkien pienuus, joka on seurausta 70-luvun väestöpoliittisista ratkaisuista. Mielestäni perhepolitiikkaa tulisikin vahvistaa eikä heikentää. VATT:n johtajaksi valittu Juhana Vartiainen perusteli tarvetta arvioida kotihoidon tukea uusiksi … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, lasten päivähoito, maahanmuutto, perhe, talous, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Kestävyysvaje tarvitsee vahvaa perhepolitiikkaa

Suomalaisen talouspolitiikan keskeinen ongelma on pitkän tähtäimen kestävyysvaje. Väestörakenteemme muuttuu kymmenessä vuodessa niin paljon, että tekeviä käsiä ja jalkoja ei ole tarpeeksi suhteessa hoidon ja hoivan tarpeeseen eikä suhteessa terveeseen tuotantotoimintaan. Kotihoidon tuen juuret löytyvät mm. Espoon ennalta ehkäisevästä toimeentulotuesta … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, hallitus, kehysratkaisu, kestävyysvaje, kotihoidontuki, lapset ja lapsiperheet, perhe, perheen merkitys, talous, työ, väestöpolitiikka, yrittäjyys | Kommentit poissa käytöstä

Monimuotoisia kuntia

Metropolialueella kunnat tulevat toimeen verotuloilla. Yhteen liitetty suurkunta tarvitsisi vahvan paikallisdemokratian. Sitä mallia ei vielä ole. Kuntaratkaisun rinnalle on nostettu metropoliratkaisu, kuten Vantaan kannanotossa keskiviikkona alueen kuntien kokoontumisessa. Kukaan ei ole esittänyt lopullista mallia metropolista, mutta maankäyttö, asuminen ja liikenne … Continue reading

Posted in kuntaliitokset, kuntapolitiikka, kuntien tehtävät, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Kuntien tehtäviä täsmennettävä

Selvittelyvaiheeseen saatettu kuntauudistus kertoo siitä, että kuntien tehtäviä ei ole täsmällisesti hahmotettu. Erityisen ongelmallista on kallis erikoissairaanhoito, jonka asema suhteessa perusterveydenhoitoon, kuntiin ja valtioon tulisi täsmentää ennen merkittäviä kuntamuutoksia. Paikallisen demokratian eli kuntalaisten omaan lähiöön kohdistuvan toimeliaisuuden edistäminen olisi välttämätöntä … Continue reading

Posted in kuntapolitiikka, kuntauudistus, kuntien tehtävät, suuret ikäluokat, työllisyys, työperäinen maahanmuutto, väestöpolitiikka, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Ennalta ehkäisevällä otteella kestävyysvajetta vastaan

Satunnaista velkaantumista haastavampi tehtävä on korjata pitkävaikutteista kestävyysvajetta. Tiedämme hyvin, että palvelusektorilla ja varsinkin kunnissa valmistaudutaan suureen muutokseen. Valtiovarainministeriön rankimpien laskelmien mukaan 12 vuodessa kuntien velka jopa kymmenkertaistuu tai vaihtoehtoisesti veroaste nousee yli neljä prosenttia. Pahimmillaan maassamme olisi kuntia, joissa … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kestävyysvaje, kuntapolitiikka, kuntatalous, kuntauudistus, terveelliset elämäntavat, terveyden edistäminen, terveys, työhyvinvointi, työllisyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Suora kansanvaali ja pormestarin valinta mahdollistettava

Käynnistyvään kuntauudistukseen liittyy myös kuntalain uudistaminen. Tässä muutostilanteessa tulee lainsäädännöllä turvata kuntien mahdollisuus valita johtajansa suoralla kansanvaalilla. Tämä käytännössä määräaikaisen pormestarin valintaan liittyvä vaali mahdollistaisi entistä suoremmat kansalaisten suhteet hallintoon, joka helposti jää kuntalaisille vieraaksi. Luonnollista olisi, että suora kansanvaali porrastettaisiin … Continue reading

Posted in ajankohtaiset uutiset, kunnallislaki, kuntauudistus, kuntien tehtävät, lähiyhteisöt, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Ikäihmistemme hyvä hoito

Jokainen seniorikansalaisemme on oikeutettu vähintäänkin yhtä hyvään hoitoon kuin mitä me nuoremmat olemme vanhemmiltamme saaneet. Tarvitsemme riittävästi hoitohenkilökuntaa ja heille asiallisen palkkauksen. On surullista, että liian moni vanhus joutuu viettämään elämänsä loppuvaiheita yksinäisyyden tunteen kanssa. Joudumme myös katsomaan peiliin. Miksi … Continue reading

Posted in hoitohenkilökunnan määrä, hoiva-alojen palkkaus, huolenpito, hyvä hoito, ikäihmiset, lainsäädäntötyö, lähiyhteisöt, palveluiden järjestäminen, seniorikansalaiset, turvallisuus, vanhuspalvelulaki, väestöpolitiikka, yksinäisyys | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme perheministerin

Vantaalla viime aikojen suuret muutokset ovat yllättäneet meitä myönteisesti. Verotulojen kertymä viime vuodelta oli odotettua parempi. Työpaikkoja on enemmän kuin mitä omat asukkaamme tarvitsevat. Päätösvaltakin näyttää säilyvän meillä itsellämme – Helsinkiin emme liity. Yksi suuri pinnan alla oleva muutos on … Continue reading

Posted in Vantaa, Vantaan tilanne, hallitusneuvottelut, nuorisotyöttömyys, perhe, perheministeri-keskustelu, suuret ikäluokat, työttömyys, vanhuspalvelulaki, veromuutokset, verot, verotus, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Vaikea läksy Euroopasta

Näiden vaalien kysymykset taidetaan ratkaista Euroopassa. Jotta ymmärtäisimme paremmin eurooppalaista ongelmaa, kannattaa muistaa muutama tosiasia. Ensinnäkin Eurooppa on ehkä nopeimmin vanheneva maanosa tällä hetkellä. Uutta nuorta väestöä ei omasta takaa ole tarpeeksi, merkittävä osa väestönkasvusta on maahanmuuttajataustaista. Tämän tilanteen olemme … Continue reading

Posted in EMU, EU, Eurooppa, avoimuus, euro, kulttuurierot, lainatakaukset, muutos, pankkien ja sijoittajien vastuu, talous, talouskriisi, taloustilanne, velkaantuminen, väestöpolitiikka, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Kunta.tv:ssä: Kunnan tulee keskittyä avaintehtäviinsä

Kunta.tv:n haastattelussa Hannu Lehtilä haastatteli minua ajankohtaisista kysymyksistä liittyen muun muassa palveluiden järjestämiseen, kuntien talouteen ja kuntaliitoksiin. Kunta.tv on “verkossa toimiva kunta-alan asioita uutismaisesti ja ammattitaitoisesti käsittelevä tv–kanava”. Vieraile Kunta.tv:n sivuilla. Ohjelman kuvaus: ”Kunnan täytyy keskittyä avaintehtäviinsä eli terveyteen, sosiaalitehtäviin … Continue reading

Posted in Vantaa, Vantaan tilanne, kunnallislaki, kunnallisvero, kuntatalous, kuntien tehtävät, lähiyhteisöt, muussa mediassa, ostopalvelut, pakkoliitokset, palveluiden järjestäminen, seudullinen yhteistyö, seutuhallinto, suuret ikäluokat, verot, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Väestöpolitiikkamme vaikeat haasteet

Väestöpolitiikkaamme liittyy vaikeita haasteita. Puhuin asiasta perjantaina 11.3. Lohjalla. Suomen väestö on vuoden 1790 luvusta 700 000 henkilöä kasvanut vuoden 1900 lukuun 2,7 miljoonaa ja vuoden 2010 lukuun 5,4 miljoonaa. Ainutlaatuisen hyviin lukuihin olemme päässeet, kun katsotaan lapsikuolleisuuden määrää. Kun … Continue reading

Posted in abortti, arvokeskustelu, huolenpito, palveluiden järjestäminen, pienet ikäluokat, suuret ikäluokat, työllisyys, väestöpolitiikka, väestötilastot | Kommentit poissa käytöstä

Perhepolitiikka on hallitusneuvottelujen jokeri

Viime viikkoina on jälleen esitetty uutta perheministeriä tulevaan halitukseen. Muistini mukaan tätä esitystä on pidetty esillä jo monien vaalien alla. Mitään ei ole vielä tapahtunut, mutta olisiko jo nyt tämän aika? Väestö- ja perhepolitiikan suunnan valinta saattaa nousta keskeiseksi tekijäksi … Continue reading

Posted in KD vaaliohjelma, hallitusneuvottelut, perhe, perheen merkitys, perheministeri-keskustelu, vaalit2011, verot, verotus, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä