Category Archives: suuret ikäluokat

Pahoinvointia vähentämällä selviämme

Istuimme Vantaan valtuuston perinteisessä puolentoista päivän seminaarissa, jossa mietimme nelivuotiskauden tulevia asioita. Siis vantaalaiset Turussa! Vantaa on edelleen elinvoimainen kunta, mutta talous on tiukoilla. Meillä 75-vuotiaiden määrä kasvaa erittäin voimakkaasti, mutta silti olemme parinkymmenenkin vuoden päästä suomalaisten kuntien nuoremmasta päästä. … Continue reading

Posted in Vantaa, arvot, huolenpito, kuntapolitiikka, suuret ikäluokat, talous, turvallisuus, työttömyys, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Saadaanko lähipalvelut turvattua?

Kuntauudistukseen liittyvä lähipalveluiden turvaaminen ei ratkea kiistelemällä, vaikka siitä poliittista kädenvääntöä käydäänkin. Kaikkia tyydyttävän ratkaisun keskiöön muodostuu kaksi ydinkysymystä. Ensimmäinen on se, ketkä meitä 20 vuoden päästä hoitavat. Tekemistämme päätöksistä huolimatta emme tiedä, onko meillä väestörakenteeseemme suhteutettuna tarpeeksi hoitajia. Tämä … Continue reading

Posted in erityisvastuualueet (Erva), hoitohenkilökunnan määrä, kuntaliitokset, kuntauudistus, kuntavaalit2012, kuntien tehtävät, lainsäädäntötyö, lähipalvelut, palveluiden järjestäminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (sote), suuret ikäluokat, terveys | Kommentit poissa käytöstä

Kuntien tehtäviä täsmennettävä

Selvittelyvaiheeseen saatettu kuntauudistus kertoo siitä, että kuntien tehtäviä ei ole täsmällisesti hahmotettu. Erityisen ongelmallista on kallis erikoissairaanhoito, jonka asema suhteessa perusterveydenhoitoon, kuntiin ja valtioon tulisi täsmentää ennen merkittäviä kuntamuutoksia. Paikallisen demokratian eli kuntalaisten omaan lähiöön kohdistuvan toimeliaisuuden edistäminen olisi välttämätöntä … Continue reading

Posted in kuntapolitiikka, kuntauudistus, kuntien tehtävät, suuret ikäluokat, työllisyys, työperäinen maahanmuutto, väestöpolitiikka, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Tarvitsemme perheministerin

Vantaalla viime aikojen suuret muutokset ovat yllättäneet meitä myönteisesti. Verotulojen kertymä viime vuodelta oli odotettua parempi. Työpaikkoja on enemmän kuin mitä omat asukkaamme tarvitsevat. Päätösvaltakin näyttää säilyvän meillä itsellämme – Helsinkiin emme liity. Yksi suuri pinnan alla oleva muutos on … Continue reading

Posted in Vantaa, Vantaan tilanne, hallitusneuvottelut, nuorisotyöttömyys, perhe, perheministeri-keskustelu, suuret ikäluokat, työttömyys, vanhuspalvelulaki, veromuutokset, verot, verotus, väestöpolitiikka | Kommentit poissa käytöstä

Kunta.tv:ssä: Kunnan tulee keskittyä avaintehtäviinsä

Kunta.tv:n haastattelussa Hannu Lehtilä haastatteli minua ajankohtaisista kysymyksistä liittyen muun muassa palveluiden järjestämiseen, kuntien talouteen ja kuntaliitoksiin. Kunta.tv on “verkossa toimiva kunta-alan asioita uutismaisesti ja ammattitaitoisesti käsittelevä tv–kanava”. Vieraile Kunta.tv:n sivuilla. Ohjelman kuvaus: ”Kunnan täytyy keskittyä avaintehtäviinsä eli terveyteen, sosiaalitehtäviin … Continue reading

Posted in Vantaa, Vantaan tilanne, kunnallislaki, kunnallisvero, kuntatalous, kuntien tehtävät, lähiyhteisöt, muussa mediassa, ostopalvelut, pakkoliitokset, palveluiden järjestäminen, seudullinen yhteistyö, seutuhallinto, suuret ikäluokat, verot, yhteisöllisyys | Kommentit poissa käytöstä

Väestöpolitiikkamme vaikeat haasteet

Väestöpolitiikkaamme liittyy vaikeita haasteita. Puhuin asiasta perjantaina 11.3. Lohjalla. Suomen väestö on vuoden 1790 luvusta 700 000 henkilöä kasvanut vuoden 1900 lukuun 2,7 miljoonaa ja vuoden 2010 lukuun 5,4 miljoonaa. Ainutlaatuisen hyviin lukuihin olemme päässeet, kun katsotaan lapsikuolleisuuden määrää. Kun … Continue reading

Posted in abortti, arvokeskustelu, huolenpito, palveluiden järjestäminen, pienet ikäluokat, suuret ikäluokat, työllisyys, väestöpolitiikka, väestötilastot | Kommentit poissa käytöstä