Kirja-arvostelut: Arvomme – mistä ne tulevat?

Näin luettiin, koettiin ja sanottiin kirjasta
"Arvomme – mistä ne tulevat?"
Helsinki 2007, 77 s. Painopaikka: Edita Prima Oy


 


Uusi Tie -lehti (15.3.2007):

"Suomessa on yllättävän vähän syvällisempää pohdiskelua siitä, mille perustalle me yhteiskuntaa rakennamme. Vaalienkin alla keskustelu pyörii pääasiassa poliittisesti korrektien iskulauseiden ympärillä sekä muutamissa mieliteemoissa. Jouko Jääskeläisen kirja on tässä suhteessa virkistävä poikkeus. -- Kirja toimii -- hyvänä johdantona syvemmälle yhteiskunnalliselle ajattelulle, jollaista nyt kipeästi Suomessakin tarvittaisiin." [Lue Leif Nummelan koko kirjoitus...]

Kristillisdemokraattinen viikkolehti KD:

"Jouko Jääskeläinen sijoittaa arvomuutoksen nelikenttään, jossa Suomi on siirtynyt järjestyksen yhteiskunnasta mosaiikkimaiseksi yhteiskunnaksi, jossa arvot ovat sirpaloituneet ja yksilöä korostetaan. Hän kannattaa kuitenkin siirtymistä yhteisölliseen elämäntapaan, ei järjestyksen luomista pakolla." [Lue koko KD-lehden arvostelu...]

Sari Essayah, kansanedustaja:
"Jääskeläisen kirjan parasta antia on aiheen selkeä ja laaja-alainen käsittely, joka tekee lukijalle kokonaisuuksien hahmottamisen helpoksi. -- Jääskeläisen kirja antaa tuhdisti eväitä käydä syvällisempää arvokeskustelua suomalaisen hyvinvointi-yhteiskunnan taustasta ja tulevaisuudesta." [Lue koko kirjoitus...]

Seppo Seppälä:
"Jääskeläinen on tutkinut aihetta hyvin perusteellisesti. Kirja on mielestäni oivallinen opas kaikille niille, jotka haluavat tai joutuvat yhteiskunnallisten tehtävien hoitajiksi. Sen alle 80 sivua ei myöskään ole ylivoimainen lukuhetki. -- Suosittelen lämpimästi!" [Lue koko kirjoitus...]


Comments are closed.