Vireä Länsi-Vantaa

Myyrmäki-lehti 06/2007

Mielestäni Myyrmäen, Kaivokselan ja Louhelan keskeisin haaste on kehittää alueesta entistä vireämpi, sen kaikkien asukkaiden yhteinen asuinalue. Olemme edelleenkin paikka, jossa asutaan, kun meillä olisi varaa olla paikka, jossa eletään. Tarvitsemme uutta ja iloista yhteisöllisyyttä. Tässä yhteistyö kunnan, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen ja kaikkien asukkaiden kesken on olennaista.

Alueemme suuri konkreettinen haaste väestön vähittäinen ikääntyminen. Rohkaisevaa on, että alueella on kehitetty erilaisia senioriasumisen muotoja. Kaiken kaikkiaan tarvitaan kunnan ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä. Samalla on huolehdittava siitä, että alueelle tulee myös nuorta väkeä. Vähimmäisvaatimus on se, että omat nuoremme löytävät eri elämänvaiheisinsa sopivan asunnon tältä alueelta. Tässä suhteessa pientalojen tarjonta ei ole ollut riittävää.

Nuoremme ja lapsemme ovat ansainneet turvallisen elämisen ympäristön. Mielestäni varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisy niin alkoholin kuin päihteiden käytön suhteen on välttämätöntä. Olipa kyseessä nuori tai aikuinen, emme saa menettää yhtään suomalaista päihteiden alttarille.

Marja-Vantaa ja Marjaradan liikkeellelähtö antava meillekin uusia uusia mahdollisuuksia. Samalla omatkin pienet hankkeemme tarvitsisivat nyt kiven alla olevia voimavaroja. Viihtyisämmät asemat sekä asiallisesti hoidetut viheralueet ovat haastava kehittämiskohde.

Alueemme vahvuus on hyvissä palveluissa. Kunnan palveluiden ongelma on lähellä sijaitsevan terveyskeskuspäivystyksen puute. Tässä suheeessa paras esitetty kehittämishanke on yhteistyö koillisen Espoon ja luoteisen Helsingin kanssa. Uskoisin, että tällä sektorilla voitaisin löytää yhteisiä ratkaisuja, jotka helpottaisivat myös Peijaksen paineita.

Rauhaa turvattava

Rauhanturvaaminen on suomalaisten lempilaji, jossa tulee pidättäytyä sotimisoperaatioista. Ei pidä jatkossakaan lähettää suomalaisia sotimaan ulkomaille. Keskeisiksi nousevat siviilikriisien hallinta sekä uusien rakenteiden luominen sotien ja levottomuuksien runtelemille alueille. On autettava ihmisiä heidän perustarpeissaan eli edistettävä terveydenhuoltoa, koulutusta sekä välttämätöntä hallintoa.

Vaihtoehdoista huolehdittava

Energiapoltiiikka on Suomen kaltaiselle maalle suuri haaste. Kylmä ilmastomme ja tuotantomme rakenne vaativat paljon energiaa. Oma vantaalainen kaukolämmön ja sähkön yhteistuotantomme on loistava esimerkki tehokkaasta toiminnasta. Ympäristöongelmia ja hintapaineita voidaan purkaa myös pienillä päätöksillä: liikenteen biopolttoaineet, aurinkoenergian hyödyntäminen, maalämmön käyttö pienimuotoisessa uudisrakentamisessa sekä kaikkien laitteiden energiatehokkuuden parantaminen omalta osaltaan tuovat välttämättömiä säästöjä.

Jouko Jääskeläinen
Kristillisdemokraatit

Julkaistu Myyrmäki-lehden numerossa 06/2007.

 

Comments are closed.