Helsingin ja Vantaan yhdistymisselvityksestä

Jouko Jääskeläinen, Kristillisdemokraatit

KD:n valtuustoryhmän puheenvuoro Vantaan kaupunginvaltuustossa 31.1.2011 Helsinki-Vantaan yhdistymisselvityksestä

Arvoisa puheenjohtaja, kollegat, tiedotusvälineet

Helsinki-Vantaan selvitykset on tehty laajasti ja hyvässä hengessä. Niiden myötä kunnat voivat arvioida ja kehittää toimintaansa sekä yhteistyötä jatkossa. Kaupunginvaltuustolla on kuitenkin velvollisuus ja oikeus tehdä päätöksiä jo tässä tilanteessa. Se voi ja saa niin oikeaksi arvioidessaan päättää selvitystyö tähän. Seuraavissa vaaleissa kuntalaiset voivat ottaa tähänkin asiaan kantaa, kukin oman harkintansa mukaan.

Keskeiseksi tulokseksi näyttää jäävän, että Helsingin ja Vantaan yhdistäminen ei ratkaisisi seudun ongelmia. Selvityksessä on käynyt ilmi tässä suhteessa riittävän paljon tosiasioita sen toteamiseksi, että yhdistäminen ei olisi myöskään vantaalaisten etujen mukaista. Helsingin toistaiseksi kevyemmällä veroprosentilla pääkaupunkitasoisten palveluiden tuottaminen kaikille ei käytännössä ole mahdollista. Toisaalta palveluverkon karsiminen ei ole helppoa Helsingissä.

Meillä Vantaalla, huolimatta siitä, että silloin tällöin meitä eri tahoilta muistutetaan köyhyydestä, on kyetty sopeuttamaan käyttötalouden menot sille tasolle, että verot ja maksut riittäneet ne kattamaan. Tämä on erityisen tärkeää juuri tänä aikana, jolloin työttömyys ja talouden epävarmuus koettelevat koko yhteiskuntaa. Tässä yhteydessä kiitos kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, joka jo edellisellä vaalikaudella johti kaupunginhallitusta sitoutumaan tiukkaan talousohjelmaan. Nyt noudatettava Vantaa-sopimus on hyvä jatko tavoitteelliselle talouspolitiikalle kaupungissamme.

Maassamme on toteutettu kymmeniä kuntaliitoksia viime vuosien aikana. On omituista, että kattavaa tutkimusta tai selvitystä kuntaliitosten aiheuttamista seuraamuksista ei ole tehty tai ainakaan tullut meidän korviimme asti. Onko yhdistäminen tuonut taloudellista hyötyä ja onko palveluja kyetty parantamaan vai ovatko ne kenties heikentyneet? Ovatko kuntalaiset tyytyväisiä vai tyytymättömiä liitoksen jälkeen?

Vantaan ja Helsingin yhdistymisselvityksen jatkaminen olisi megaluokan uutinen ja päätös. Se olisi päätös, jonka seurauksista olisi äärettömän vaikea perääntyä. Nyt saatujen selvitysten perusteella voi todeta, että kahden näin suuren ja samalla kertaa sekä samanlaisen että kuitenkin niin erilaisen kaupungin yhdistäminen ei vain kerta kaikkiaan antaisi meille alueella asuville eikä pääkaupunkiseudun kuntajärjestelmälle myönteistä impulssia eli vaikutusta tulevaisuutta ajatellen. Joillekin olisimme liian suuri kokonaisuus, vantaalaisille uusi hallinto jäisi helposti varsin kaukaiseksi ja tuskin taloushuolissaan jo nyt uusia näköaloja etsivä Helsinkikään olisi valmis laittamaan uutta rahaa laitamaillensa.

Harmiteltaessa vaikkapa Helsingin tapaa hoitaa asioita voi todeta, että järjestelmiä voidaan toki kehittää ilman suurta kuntaremonttia. Uudet panostukset tarvitsisivat lisää meitä varakkaampia rahoittajia vaikkapa lännestä.

Sen sijaan on syytä pohtia sitä, miten laajalla pääkaupunkiseudulla eli noin 14 kunnan alueellamme voitaisiin esimerkiksi maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat alueellisesti merkittävät ratkaisut suunnitella ja hoitaa nykyistä selkeämmän järjestelmän puitteissa. Tätä asiaa ei HeVan jatkaminen mitenkään auttaisi. Mainittuun seudulliseen selvittelyyn tarvitaan maan tulevan uuden hallituksen myönteistä ajattelua sekä Helsinkiä ja Espoota. Tähän asti nämä kaupungit ovat pikemminkin torjuneet tämän suuntaiset seutuhallinnon muutoshankkeet.

Arvioitaessa tapahtumien kulkua näin jälkikäteen, muistuvat tietysti mieleen ne äänekkäimmät mielipiteet. Jotkut arvostetun naapurimme taholta lausutut mielipiteet eivät ole kovin suuresti ilahduttaneet saati innostaneet. Helsinki ei sittenkään ollut niin rikas kuin ajateltiin eikä Vantaa sittenkään ollut tarpeeksi rakas. Ehkä kuntavaikuttajatkin tarvitsisivat entistä parempia ihmissuhdetaitoja.

HeVa-selvityksen tiedoksi merkitseminen ei merkitse yhteistyön lopettamista, vaan sen jatkamista tasa-arvoiselta ja tasavertaiselta pohjalta. Toinen toisensa kunnioittaminen on elinehto myös kuntien välisessä yhteistyössä.

Ryhmämme yksimielisesti kannattaa kaupunginhallituksen päätösesitystä.

One Response to Helsingin ja Vantaan yhdistymisselvityksestä

  1. Lenni Laine says:

    Kunnallisoikeuteen ja kunnan itsehallintoon syvällisesti perehtyneenä totean sinulle, että olen kanssasi täysin samaa mieltä siitä, että Vantaata ei tule liittää Helsinkiin eikä siihen ole asiallisia eli tarkoituksenmukaisia perusteita. Maamme politiikoilta puuttuu syvällinen näkemys kuntien itsehallintoon ja sellaiset jotka tekevät esityksiä tai päätöksiä eivät ole ymmärtäneet tai sisäistäneet itsehallinnon olemusta. Eräänä syynä tähän on, etteivät he ole lukenneet yhtää väitöskirjaa tai tutkimusta itsehallinnosta. Totean lyhyen viestini lopuksi, että valtion eli virkamiesten toiminnan lähtökohta on, että kunnallinen itsehallinto on lähtöisin valtiosta, kun taas tosiasia on toinen eli paikallishallinto oli ennen valtiota ja sen hallintoa. Valtion virkamiehet ovat lakimiehiä joiden opinnot ovat hyvin ohuet ja tietämys sen mukainen kunnallisesta itsehallinnosta.