Valtuusto vastaa kaupunkilaisten hyvinvoinnista

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla la 29.1.2011

Valtuusto vastaa kaupunkilaisten hyvinvoinnista

"Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tapani Mäkinen arvioi keskiviikkoisessa (HS 26.1.2011) vieraskynässään Vantaan kaupunginvaltuuston roolia päätettäessä Helsingin ja Vantaan yhdistymisselvityksen jatkosta. Hän arvioi, että valtuustolla ei olisi moraalista oikeutta jättää asiaa kesken. Selvitysmiehen tulisi jatkaa asian käsittelyä mahdolliseen kansanäänestykseen asti.

Kristillisdemokraatit ja yleisemmin keskiryhmät olivat tärkeässä roolissa, kun vajaat kaksi vuotta sitten päätettiin Vantaan ja Helsingin yhdistymisselvityksestä sekä neljäntoista kunnan seutuhallinnon arvioinnista. Kompromissiesitys, joka viimeistelemässämme muodossa tuli kaupunginhallituksen ja valtuuston enemmistön hyväksymäksi keväällä 2009, osaltaan mahdollisti sen, että kaksi mainittua selvitystä aloitettiin. Samalla selkeästi torjuttiin ajatus siitä, että tässä vaiheessa olisi kysymys kuntalain tarkoittamasta kahden kunnan yhdistämisen selvittämisestä.

Laajat selvitykset on tehty hyvässä hengessä. Niiden myötä kunnat voivat arvioida ja kehittää toimintaansa. Emme voi allekirjoittaa arvostamamme Tapani Mäkisen arviota siitä, että valtuusto ei todennäköisellä jatkotyön torjuvalla päätöksellään kantaisi moraalista vastuuta.

Kaupunginvaltuustolla on velvollisuus ja oikeus tehdä päätöksiä jo tässä tilanteessa. Se voi ja saa niin oikeaksi arvioidessaan päättää selvitystyö tähän. Seuraavissa vaaleissa kuntalaiset voivat ottaa tähänkin asiaan kantaa, kukin oman harkintansa mukaan.

Mielestämme tilanteessa on kannettu moraalista vastuuta, kun asiaa on vakavasti selvitetty. Keskeiseksi tulokseksi näyttää jäävän, että Helsingin ja Vantaan yhdistäminen ei ratkaisisi seudun ongelmia. Selvityksessä on käynyt ilmi niin paljon tosiasioita, että yhdistäminen ei olisi myöskään vantaalaisten etujen mukaista. Helsingin toistaiseksi kevyemmällä veroprosentilla pääkaupunkitasoisten palveluiden tuottaminen kaikille ei käytännössä ole mahdollista ja palveluverkon karsiminen tuskin on helppoa Helsingissä. Järjestelmiä voidaan haluttaessa kehittää ilman suurta kuntaremonttia, mutta uudet panostukset tarvitsisivat lisää meitä varakkaampia rahoittajia vaikkapa lännestä.

Sen sijaan on syytä pohtia sitä, voidaanko laajalla pääkaupunkiseudulla eli noin 14 kunnan alueellamme esimerkiksi maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevat alueellisesti merkittävät ratkaisut suunnitella ja hoitaa nykyistä selkeämmän järjestelmän puitteissa. Tähän selvittelyyn tarvitaan maan tulevan uuden hallituksen myönteistä ajattelua sekä Helsinkiä ja Espoota. Tähän asti nämä kaupungit ovat pikemminkin torjuneet tämän suuntaiset seutuhallinnon muutoshankkeet."


Jouko Jääskeläinen
Valtuutettu (KD),
Vantaan valtuuston II varapuheenjohtaja v. 2010
Vantaa

Maija Hurri
Valtuustoryhmän pj. (KD)
Vantaa
 

Comments are closed.