Eduskuntaryhmä täysilukuisena

KD-lehdessä 13.10.2011:
"Eduskuntaryhmä täysilukuisena”

"Kansaneläkelaitoksen ohjeissa kunnallisesta luottamustoimesta saatuja palkkioita pidetään työkyvyttömyyseläkkeeseen vaikuttavina tuloina silloin, kun on kysymys luottamushenkilölle määräajalta maksetuista palkkioista tai ansionmenetyskorvauksista. Muista julkisista luottamustoimista maksettuja palkkioita ja ansionmenetyskorvauksia ei pidetä ansiotuloina eikä myöskään kokouspalkkioita pidetä ansiotuloina. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin sellaiset luottamustoimet, jotka ovat kokopäivätyöhön rinnastettavia kuten kansanedustajan toimi. Tilanteita, joissa olisi jouduttu harkitsemaan, vaikuttaako luottamusmiespalkkio kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen maksamiseen, on ollut käytännössä erittäin harvoin."

 → Lue koko Samuli Rissasen juttu KD-lehden sivuilta...

 


Comments are closed.