Kehys ry:n kuukauden kolumni: Arvot, kehitys ja yhteisöllisyys

 

" - Olennainen kysymys on se, onko uskonnollinen toiminta yleishyödyllistä, Jääskeläinen pohtii lähestyen aiheen ydinkysymystä yleishyödyllisyyden luonteesta. ”

 

"Elämme kovia aikoja”, mutta miten arvomme ovat muuttuneet? Miten voisimme kuvata arvojamme ja niiden mahdollista muutosta? Mielessäni on kaksi tutkimusta.

Ensimmäinen niistä on nyt jo lähes klassikoksi muodostuneen tutkijan ja tohtorin Martti Puohiniemen työ, josta lainaan paria ajatusta hänen kirjastaan Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika (Limor kustannus, Vantaa 2006).

Toisena sisällöllisesti aika samankaltaisena viitekehyksenä käytän valtio-opin väitöskirjatyötäni yhteisöllisyydestä (Helsingin yliopisto 2008), jonka käytännön osio kohdistui juutalaiseen kansallisuusajatteluun. Nykyajan korostama sana arvot on oikeastaan korvannut huonon kaiun saaneen sanan ideologia. Ideologiassa on kyse teorian ja käytännön välisestä suhteesta, kulttuuri voidaan ymmärtää ajattelun kollektiiviseksi ohjelmoinniksi ja kulttuurin keskeisiä vaikuttajia ovat erimuotoiset ideologiat ja uskonnot. Joskus on kyse vain käytännöllisemmästä ”tavasta elää ja ajatella".

 → Lue koko kolumnini Kehys ry:n sivuilta...

 


Comments are closed.