Seurakuntalainen: Sisäministeri vauhditti keräyslupia vedoten yhdenvertaisuuteen

" -Olennainen kysymys on se, onko uskonnollinen toiminta yleishyödyllistä, Jääskeläinen pohtii lähestyen aiheen ydinkysymystä yleishyödyllisyyden luonteesta. ”

 

"Poliisihallitus taipui höllempään laintulkintaan. Kristilliset järjestöt saavat lupia nyt entiseen malliin. Sisäministeriöstä arvioidaan, että seuraukset muunlaisesta ratkaisusta olisivat olleet "katastrofaalisia" luvan hakijoiden kannalta. Keskustelu hengellisen työn yleishyödyllisyydestä jatkuu.

Keräysasioissa aktiivista roolia näytellyt kansanedustaja Jouko Jääskeläinen (kd) työskenteli kevääseen asti talousjohtajana Kansanlähetyksessä, joka toimii Suomessa ja useammassa maassa lähetys- sekä kehitysyhteistyössä. Viime syksynä yhdistyksen anoessa keräyslupaa kahdelle vuodelle hakemus tehtiin varsin yksityiskohtaisesti.

- Lupa saatiin, ja nähtäväksi jää, miten tarkkaan työn ja lahjoitusten eri kohteet tulee jatkossa yksilöidä, Jääskeläinen sanoo. - Olennainen kysymys on se, onko uskonnollinen toiminta yleishyödyllistä, Jääskeläinen pohtii lähestyen aiheen ydinkysymystä yleishyödyllisyyden luonteesta.

Jouko Jääskeläinen ei usko, että toiminnassa, joka ajoittain saattaa vaikuttaa sisäpiirille suunnatulta, olisi kysymys yleishyödyllisyys-käsitteen väärintulkinnasta. - Tuskinpa monikaan järjestö pitää kokouksia ja ylläpidä rakennuksia tai kerää yleisöltä taloudellisia resursseja vain itseään varten. Tavoitteena on tähdätä yleiseen hyvään ja toimitaan avoimin ovin, uusia ihmisiä auttaen ja heitä mukaan toivoen. Tämä on yhteiskunnalliselta kannalta katsottuna juuri sitä kolmannen sektorin toimintaa, jota esimerkiksi rahankeräysluvat ja myös uusi hallitusohjelma tukevat. "

 

 → Lue koko juttu Seurakuntalaisen sivuilta...

 


Comments are closed.